Een duurzame woning voor iedereen

In Nederland is € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor particulieren die hun eigen woning willen verduurzamen. Daarnaast zijn er meerdere regelingen voor bedrijven en woningbouwcorporaties die ook gericht zijn op het verduurzamen van panden en woningen. Hieronder een overzicht van de particulieren mogelijkheden, waar u als MKB’er in de bouwsector ook uw voordeel mee op kunt doen.

NIEUW: Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Woning (SEEH)
Voor particulieren en VvE’s:

OverzichtSEEH_1.png

Voorwaarden
• U investeert in minimaal twee basismaatregelen.
• Per woningtype geldt een minimum aan oppervlakte dat geïsoleerd moet worden.
• De isolatie of aanvullende maatregel voldoet aan de energiebesparende criteria.
• De subsidieaanvraag wordt ingediend voordat de maatregelen uitgevoerd worden.
• Binnen 4 maanden na de beschikking worden de maatregelen (en onderdelen) uitgevoerd door bedrijven die ingeschreven staan bij de KvK.

Let op: ook VvE’s kunnen gebruik maken van deze regeling, voor hen gelden echter iets andere regels.

Goed nieuws: de regeling wordt verlengd en kan geheel 2017 worden aangevraagd. Ook wordt het budget verhoogd met € 20 miljoen. Zie het nieuwsbericht van de RVO.

Investeringsregeling Subsidie Duurzame Energieproductie (ISDE)
Deze subsidie kan in combinatie met bovenstaande subsidie worden aangevraagd voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.
Subsidie kan oplopen tot circa € 40.000 en is afhankelijk van de investering die u doet.

Wilt u wel investeren, maar heeft u niet genoeg geld hiervoor op dit moment?
Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt leningen tegen gunstige rentepercentages voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

Er zijn zoveel subsidiemogelijkheden ondertussen waar u gebruik van kunt maken. Wilt u het meeste eruit halen? Neem dan contact met ons op.