Subsidie voor Duurzame Energieproductie SDE+

Vanaf 7 maart kunt u aanvragen indienen voor de eerste SDE+ ronde van 2017. Het budget per ronde is € 6 miljard en kan aangevraagd worden in drie fases met verschillende basisbedragen per kWh.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil bedrijven en (non-profit) instellingen stimuleren om te investeren in duurzame energieproductie op basis van zon, wind, water, geothermie en biomassa. Middels deze productiesystemen wekt u groene energie op, waarvan de kostprijs hoger ligt dan grijze energie. Het is dit prijsverschil dat de SDE+ subsidie compenseert. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8, 12 of 15 jaar en per jaar wordt bepaald hoeveel subsidie u krijgt aan de hand van actuele energieprijzen.

 

Zon-PV projecten komen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Installaties vanaf een gezamenlijk piekvermogen van 500 kWp dienen een haalbaarheidsstudie aan te leveren bij hun subsidieaanvraag.

Zonthermie: Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.

Wind-projecten op land, dijk en in meren kunnen voor de SDE+ subsidiein aanmerking komen. Wind op zee-projecten kunnen terecht bij de regeling Hernieuwbare Energie van Topsector Energie.
Water-installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose kunnen een beroep doen op deze subsidie.
Geothermie projecten, met aardwarmte als duurzame energiebron, dienen een geologisch rapport aan te leveren bij hun subsidieaanvraag.
Biomassa-projecten waarmee energie opgewekt wordt zijn subsidiabel. Het gaat hier om installaties voor vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, thermische conversie, bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, afvalwater- en rioolwaterzuivering (AWZI en RWZI) en vergassing

Voorjaarsronde maart 2017

  1. Fase I: 7 maart 9:00: € 0,09/kWh
  2. Fase II: 13 maart 17:00: € 0,11/kWh
  3. Fase III: 20 maart 17:00 € 0,13/kWh

Meer informatie

Neem contact met ons op om uw subsidiemogelijkheden voor deze regeling te onderzoeken.

Ook raden wij u aan om de voorlichtingsfilm van de RVO te bekijken.