Populaire MIT-subsidieprogramma is geopend

Op 11 april is het populaire programma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) van start gegaan*. De afgelopen jaren hebben ons geleerd om op tijd te starten met de voorbereiding van een aanvraag om de slagingskans te maximaliseren. 

 

Het MIT-programma is bedoeld om Nederlandse MKB’ers te stimuleren in hun ontwikkelingsprojecten. Een project moet bijdragen aan het versterken van één of meerdere Nederlandse topsectoren. Dit zijn sectoren waar Nederland in excelleert op internationaal niveau. De topsectoren zijn: Agri & Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en Biobased Economy, Life Science & Health (LSH), High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Water, Creatieve Industrie en Logistiek.

* Datum nog onder voorbehoud van officiële publicatie.

Dit subsidieprogramma biedt verschillende instrumenten voor MKB-ondernemers:

Haalbaarheidsstudies

Dit zijn onderzoeksprojecten naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkelingsproject. Een dergelijke studie bestaat uit literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyses. Daarnaast komen ook industrieel onderzoek en/of technische ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking. Het zwaartepunt ligt echt op het uitvoeren van een deskresearch (ten minste 60% van het project).

Subsidie bedraagt max. € 25.000

Innovatieadviesprojecten

Een MKB’er kan een extern adviesbureau of kennisinstelling inschakelen voor onderzoek naar en advies over een voorgenomen ontwikkelingsproject. Het doel van een innovatieadviesproject is het beantwoord krijgen van een toepassingsgerichte kennisvraag. Tevens komen innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuningsactiviteiten in aanmerking.

Subsidie bedraagt max. € 10.000

Kennisvoucher

Wanneer een MKB’er voor een voorgenomen ontwikkelingsproject een kennisvraag heeft welke voorgelegd moet worden aan een kennisinstelling, dan kan daarvoor de kennisvoucher aangevraagd worden.

Subsidie bedraagt max. € 3.750

R&D-samenwerkingsprojecten

Dit betreft projecten voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee Nederlandse MKB’ers.

Subsidie bedraagt max. € 200.000
Een enkele regio heeft max. subsidie van € 350.000

Indienen

Aanvragen voor Haalbaarheidsstudies, Innovatieadviesprojecten en Kennisvoucher kunnen vanaf 11 april worden ingediend. Deze aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ervaring leert dat de aanvragen op de openingsdatum (11 april) ingediend moeten worden om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie.

De R&D-projecten kunnen vanaf 3 juli 2017 t/m 7 september worden ingediend. Deze aanvragen worden beoordeeld op basis van een tender-principe. Dit houdt in dat alle projecten geranked worden en het beste project als eerst gefinancierd wordt.

Meer informatie

Wij gaan graag met u aan de slag om een succesvolle aanvraag voor te bereiden. Plan een belafspraak met ons in om uw subsidiemogelijkheden te bespreken.