Europese subsidie voor MKB’ers in Zuid-NL

Ondernemers die hun prototype willen gaan testen en valoriseren kunnen tot € 750.000 subsidie aanvragen. Van 15 mei t/m 23 juni kunnen MKB’ers gevestigd in Zuid-Nederland hun aanvraag indienen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

  Men is specifiek op zoek naar projecten die gericht zijn op het sneller op de markt brengen van innovaties. Het gaat om valorisatie en proeftuin projecten die markttoetreding van innovatieve producten bevorderd. Het programmasecretariaat van EFRO OP-Zuid Nederland heeft al aangegeven dat de lat hoog wordt gelegd en dat alleen de beste projecten gefinancierd zullen worden. Hierbij kijkt men specifiek naar de businesscase van de projecten; heeft dit product wel een degelijke marktperspectief? Zowel individuele aanvragers als R&D-samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen. De MKB-er dient echter wel de hoofdaanvrager te zijn.

  • Individuele aanvragers krijgen maximaal € 250.000 subsidie (25% van de subsidiabele kosten)
  • samenwerkingsverbanden kunnen tussen de € 350.000 en € 750.000 subsidie aanvragen (35% van de subsidiabele kosten)

  R&D-samenwerkingsprojecten met ten minste twee MKB’ers die nog aan het begin van hun innovatietraject komen in aanmerking voor de MIT-subsidie. Aangezien dit een landelijke regeling betreft, zijn de beoordelingscriteria milder. De openstellingsdata voor dit programma is 3 juli t/m 7 september. De maximale subsidie bedraagt € 350.000, wat ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten betreft.


  Heeft u een innovatieproject dat nog in de kinderschoenen staat of al verder gevorderd is? Neem contact op om uw subsidiekansen in beeld te brengen en een actieplan op te stellen.