Gaat u internationaal ondernemen?

De tweede DHI-tender start op 8 augustus en is bedoeld voor bedrijven die international willen gaan ondernemen in opkomende markten. Elke aanvrager moet verplicht een quickscan insturen naar het secretariaat om te toetsen of het project in aanmerking komt voor deze subsidie. Het insturen van de quickscan is nu al mogelijk.


De regeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudie en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is voor MKB’ers die ter voorbereiding van internationale ondernemingsactiviteiten activiteiten moeten ondernemen. Het gaat hier om projecten in zogenaamde opkomende markten of ontwikkelingslanden. Een overzicht van de doellanden treft u hier.

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot 200.000 euro. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 19 september en worden volgens een tenderprincipe beoordeeld. Dit houdt in dat de projecten worden gerangschikt op kwaliteit en alleen de beste projecten subsidie krijgen uitgekeerd.

De subsidie is niet bedoeld voor startups aangezien het subsidiebedrag maximaal 25% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar is. Daarnaast is de vereiste dat er minimaal 3 medewerkers (inclusief directie) werkzaam zijn bij het bedrijf. Een zzp’er kan zodoende geen hoofdaanvrager zijn.

 Demonstratieprojecten

Om zaken te kunnen doen in uw doelland moet u eerste uw techniek, product of dienst demonstreren om potentiële klanten te genereren en overtuigen om in uw product te investeren. De reden hiervoor is dat uw techniek, product of dienst nieuw is voor dit land. Middels de presentatie toont u aan dat het toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is.

Tijdens uw demonstratieproject mag u geen goederen of diensten leveren. Na afloop van het project moet u een verklaring afgeven wat er met de hardware uit uw project gebeurt. U haalt deze terug naar Nederland, u vernietigt het of u draagt het gratis over aan de buitenlandse partij.

Daarnaast moet u binnen 3 jaar ten minste 10x het subsidiebedrag aan export genereren naar aanleiding van het demonstratieproject.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.

 Haalbaarheidsstudies

Om een bedrijf uit een doelland te overtuigen om in uw techniek, product of dienst te investeren, moet er een technische en financieel haalbaarheidsstudie worden gedaan. Dit onderzoek is geen marktonderzoek, maar een onderzoek ten behoeve van de potentiële klant om aan te tonen dat het technisch haalbaar en financieel interessant is om uw product af te nemen.

Op basis van het rapport met de onderzoekresultaten neemt de potentiële klant een beslissing om te investeren in uw product.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000.

 Investeringsvoorbereidingsstudie

Uw bedrijf wil internationaal gaan ondernemen in een opkomende markt of ontwikkelingsland om zo de export te intensiferen, maar voordat de beslissing wordt genomen wordt er eerst een onderzoek uitgevoerd. Dit is een investeringsvoorbereidingsstudie naar o.a. de benodigde strategie, het productieproces en de benodigde faciliteiten, het financieringsplan, en de organisatorische, marketing technische en juridische vraagstukken.

Aan het eind van de studie wordt een businessplan opgeleverd die voor het moederbedrijf doorslag geeft om wel of niet te gaan investeren in het doelland.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000.

Heeft u plannen of ideeën om internationaal te gaan ondernemen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.