Fast Track to Innovation (FTI) is terug vanaf 2018!

Innoveren met Europese partners wordt voor 70% gesubsidieerd door het FTI- en SME-programma van de EIC.


 

De European Innovation Council (EIC) heeft het FTI en het SME-instrument een vast onderdeel gemaakt van het werkprogramma 2018-2020. De doelstelling is om MKB’ers met marktgerichte innovaties te stimuleren om intercontinentaal samen te werken en om de innovaties daadwerkelijk op de markt te brengen.

Fast Track to Innovation

Via dit programma kunnen alle marktgericht innovatieprojecten aangemeld worden voor 70% subsidie van de projectkosten tot max. € 3 mln. Het specifieke doel van FTI is het reduceren van de benodigde tijd voor markttoetreding van innovaties.

Wie kan aanvragen:

Consortia bestaande uit drie tot vijf entiteiten uit ten minste drie verschillende EU-lidstaten en gelieerde staten. Omdat het programma gericht is op het bevorderen van het in de markt zetten van innovaties, is het belangrijk dat commerciële partijen een grote rol spelen in het consortium. Zodoende moet ten minste 60% van de kosten gemaakt worden door ‘industriële’ for profit entiteiten.

Wanneer aanvragen

In 2018 zijn er drie ‘cut-off dates’, te weten:

21 februari – 31 mei – 23 oktober om 17:00.

SME-instrument

Dit programma kent drie fases, te weten:

  1. Fase I: Haalbaarheidsstudie waarvoor een vast subsidiebedrag van € 50.000 wordt verstrekt
  2. Fase II: Ontwikkeling waarvoor een subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten tot max € 2,5 mln wordt verstrekt
  3. Fase III: Coaching waarvoor geen kosten in rekening wordt gebracht.

Voor Fase I en II moet een subsidieaanvraag worden ingediend. Fase III is optioneel wanneer subsidie voor Fase II is toegekend.

Wie kan aanvragen

Elke innovatieve MKB’er kan een aanvraag indienen voor dit instrument. De slagingskans van een aanvraag wordt verhoogd wanneer deze wordt ingediend door een sterk en internationaal consortium, waar MKB’ers het sterkst in vertegenwoordigd zijn.

Wanneer aanvragen

Voor Fase I en II gelden verschillende ‘cut-off dates’ welke afhankelijk zijn van het thema waarbinnen een project past. Via deze link treft u een overzicht van alle data.

Nieuw

Een extra stap is toegevoegd aan de beoordeling van de subsidieaanvragen voor Fase II. Nadat de aanvragen zijn beoordeeld door experts wordt er nog een face-to-face meeting ingepland waarin de aanvragers hun project kunnen toelichten.

Zowel het FTI als het SME-instrument zijn complexe subsidieprogramma’s.
Heeft u een innovatieproject dat u wilt gaan uitvoeren met een Europese partner? Neem dan contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden voor deze subsidieprogramma’s te bespreken.