Samen sterk met subsidie

U investeert in uw team, in meerdere of mindere mate. Maar ontvangt u hier ook al subsidie voor? In deze blog gaan we in op diverse subsidiemogelijkheden voor het opleiden, inzetten en kwalitatief behouden van uw personeel.

Nederland is een sociaal land. We proberen iedereen te laten participeren in de maatschappij en in de economie. Dit gaat niet zonder slag of stoot en we doen dit nog niet perfect, maar we brengen het wel onder de aandacht. Onder andere met subsidies. Dit zijn subsidies voor het opleiden van personeel, zowel jong als oud, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én het fysiek en mentaal gezond houden van het team.

Duurzame inzetbaarheid

Tussen 25 juni 9:00 en 29 juni 17:00 kunnen weer aanvragen ingediend worden voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van het personeel. Hiervoor is € 25 mln beschikbaar gesteld. Uw kosten voor het inhuren van een specialist worden voor 50% gesubsidieerd tot een max van € 12.500. De thema’s waar de externe adviseur onderzoek naar doet en een actieplan voor opstelt zijn bijvoorbeeld:

  • Het bevorderen van een leercultuur
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  • Stimuleren van ambities en interne mobiliteit
  • Stimuleren van een flexibele werkcultuur

Praktijkleren

Ook dit jaar kan weer subsidie worden aangevraagd voor begeleiden van leer/werkstudenten van het VMBO, HBO, Universiteit, Promovendi of Toio’s. Vanaf 2018 is er ook budget voor leerlingen van het VSO, PRO en een entree-opleiding in het VMBO. Maximaal € 2.700 subsidie is beschikbaar per leerwerkplek. De aanvragen kunnen vanaf 1 augustus worden ingediend voor het schooljaar 2017/2018.

Proefplaatsing

Het in inmiddels zo klaar als een klontje dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De economie trekt echter toch aan en u heeft personeel nodig. U kunt middels een proefplaatsing een werkzoekende (met een arbeidsbeperking) twee maanden in dienst nemen, waarbij de werknemer diens uitkering behoudt en u geen kosten maakt. Op deze manier kunt u iemand zonder de juiste startkwalificaties toch een kans geven om een succes te worden binnen uw bedrijf. Heeft u langer de tijd nodig om dit te bepalen, met goede argumentatie kunt u tot 6 maanden iemand proef plaatsen in uw bedrijf.

Ook heeft het UWV diverse premiekortingen wanneer u werkzoekende in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laat u zich daarom goed door hen voorlichten.

Wilt u gebruik maken van de subsidies om uw team nog verder ‘in shape’ te brengen? Wij gaan graag met u aan de slag om dit te realiseren. Neem contact met ons op om uw ideeën te bespreken.