Geduld is een schonere zaak

POP3-subsidie na 15 maanden eindelijk toegekend aan de Haakman Groep

De bedrijven van Haakman broeien de mooiste tulpen, exporteren de hoogste kwaliteit bollen en realiseren dit middels een duurzame bedrijfsvoering en vanuit een energiezuinig bedrijfspand te Wervershoof, Noord-Holland. Zowel nationaal als internationaal is de Haakman Groep het toonbeeld van een duurzaam horti-bedrijf. Van LED-verlichting en energiezuinige warmte- en ventilatiesystemen tot zonnepanelen, en meer. Hun vooruitstrevendheid blijkt wederom uit hun volgende investeringsproject: het combineren en sluiten van de waterzuiveringskringen.

Haakman Flowerbulbs en H&M Flowers zijn de twee werkmaatschappijen van de groep. De eerste is gericht op de export van tulpenbollen en de laatste op het broeien van boltulpen. De bedrijfsactiviteiten lopen letterlijk in elkaar over. Zowel de kwekerij als de exporthal zijn gevestigd op hetzelfde adres en maken ten dele gebruik van dezelfde faciliteiten. Tot op heden hebben beide bedrijven elk een eigen waterkringloop om kruisbesmettingen te voorkomen. Een forse water- en energiebesparing kan echter gerealiseerd worden wanneer deze twee kringlopen worden gecombineerd en gesloten. De heren van Haakman zijn innovatieve systemen gaan onderzoeken die deze ambitie werkelijk kunnen maken. Niet dient het gebruikte water gezuiverd en hergebruikt te worden, de kringlopen van beide bedrijfsactiviteiten dienen ook te worden gecombineerd. De zuiveringstechniek moet zeer vooruitstrevend en ‘waterdicht’ zijn zodat ziekten niet verspreid kunnen worden tussen de twee bedrijfsprocessen. Dit risico is dan ook de reden dat het in Nederland nog niet voorkomt dat de waterstromen van zowel de broeierij als de export worden gecombineerd.

Samenwerkingspartners

Na het doen van een haalbaarheidsstudie vonden de heren van Haakman een geschikte partner in het innovatieve bedrijf Agrozone die op basis van ozon de gewenste zuivering van het gebruikte spoel- en broeiwater middels hun nieuwste technologie genaamd de HortiZone. Ateco, een specialist in installaties voor agrarische projecten is als vaste samenwerkingspartner ook betrokken bij dit project en draagt zorg voor het aansturen en installeren van het gehele project. Door te investeren in de gecombineerde gesloten waterzuiveringskring bij de Haakman Groep wordt een besparing op jaarbasis gerealiseerd van 8.600 m3/j drinkwater en 10.900 m3/j afvalwater.

De POP3-subsidieaanvraag

Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zetten eind 2016 een subsidieronde open die fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector stimuleerde. Het doel was het stimuleren van maatregelingen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Het resultaat: emissievermindering van milieubelastende stoffen naar de bodem en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpstoffen en grondstoffen.  Het project van Haakman sluit hier naadloos op aan en zodoende hebben wij van Nova Connect een subsidieaanvraag voor hen opgesteld en ingediend. Wegens enkele obstakels heeft het subsidietraject maar liefst 15 maanden in beslag genomen. De aanhouder wint en het eindresultaat is een positieve subsidiebeschikking.

De POP3-subsidie wordt mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Geduld is in dit geval letterlijk een schonere zaak, want nu kan de Haakman Groep daadwerkelijk gaan investeren in verdere verduurzaming van hun bedrijfsactiviteiten. Hiermee zijn zij nationaal en internationaal wederom een voorbeeld van een duurzaam bedrijf die bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie.

Benieuwd naar wat we voor uw onderneming kunnen betekenen? Wij sparren er graag met u over. Onze contactgegevens treft u hier.