MIT-subsidie: Krachten bundelen voor innovatie

Update MIT R&D-samenwerkingsprojecten

 

Binnenkort kunnen we weer aanvragen indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen het MIT-subsidieprogramma.

Nieuw in 2018: de MIT-subsidie voor R&D-projecten groot is nu beschikbaar voor iedereen. Deze variant verstrekt tot € 350.000 subsidie voor een samenwerkingsproject. Het maximale subsidiebedrag van de normale variant is  € 200.000. Voor beide varianten geldt dat het percentage 35% van de subsidiabele kosten is.

Doel van uw innovatieproject

Om de MIT-subsidie te kunnen ontvangen, moet uw project bijdragen aan de doelstellingen van één van de negen topsectoren die we in Nederland hebben. Dit zijn de volgende sectoren:

 • Agrifood
 • Chemie en Biobased economy
 • Energie
 • Life Science & Health
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM) inclusief ICT
 • Creatieve Industrie
 • Water
 • Logistiek
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Wilt u een compleet overzicht van de topsectoren en hun deelthema’s en doelstellingen? U kunt deze bij ons opvragen via het contactformulier onder aan de pagina.

Wat voor een consortium?

De eis aan het consortium is dat deze bestaat uit ten minste twee onafhankelijke Nederlandse MKB’ers. Een grootbedrijf, kennisinstelling of andere entiteit mag ook deelnemen aan het project, maar komt niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast mag één van de partners niet meer dan 70% van de kosten dragen. Het project moet dus voor gezamenlijke rekening en risico worden uitgevoerd.

Belangrijke data

Op 2 juli kunnen we weer subsidieaanvragen indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten. De sluitingsdatum is 6 september. Een goede voorbereiding is niet alleen het halve werk voor een innovatieproject, het vergroot ook de kans op een toekenning van de MIT-subsidie. Deze wordt namelijk verdeeld op basis van een tender, oftewel, het beste project krijgt als eerst subsidie en zo verder totdat de pot leeg is.

Geïnspireerd?

Heeft u een idee voor een innovatieproject en een samenwerkingspartner om dit mee uit te voeren? Wij denken graag met u mee over de meest kansrijke manier om uw subsidieaanvraag op te stellen.  Bij welke topsectoren sluit uw project(idee) mogelijk aan? Maak een keuze uit het drop-down menu (meerdere keuzes mogelijk).