GlobalStars: the new subsidy kid on the block

EUREKA heeft een nieuw subsidieprogramma gelanceerd, genaamd GlobalStars. Hiermee worden intercontinentale projecten gestimuleerd waarin samen wordt gewerkt aan innovaties. Op dit moment staan er twee oproepen open voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit (o.a.) Nederland en Brazilië of India.

Het EUREKA programma stimuleert marktgerichte innovatieprojecten in Europa. Twee keer per jaar worden deze samenwerkingsprojecten, bestaande uit MKB’ers uit ten minste twee verschillende Europese landen, gesubsidieerd middels het programma Eurostars. Nu is er een nieuw programma dat nog verder reikt, genaamd GlobalStars. Niet alle Europese landen zijn hier echter bij betrokken. De basiseis is dat het project wordt uitgevoerd tussen ten minste één bedrijf uit een specifiek Europees land en één organisatie uit Brazilië of India. Onderstaand een overzicht van de criteria per call.

Brazilië:

De Braziliaanse oproep is voor ontwikkelingen op alle technologische gebieden, maar bij voorkeur op gebied van High Tech Systems and Materials (HTSM), Bio-economie en Health. Betrokken landen: Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Subsidie voor NL bedrijven: max. € 350.000 Subsidiepercentage: 35-45% Subsidie voor Braziliaanse organisaties: minimum € 100.000, maximum € 1.000.000 Subsidiepercentage: 80% (Small companies) – 60% (Medium-sized) – 40% (Large companies) Deadline: 31 Oktober, 17:00 CET. Meer info: zie deze factsheet door de RVO.

India:

De Indiase oproep is gericht op innovaties die bijdragen aan One Health: betaalbare en innovatieve oplossingen voor voorkoming en beperking, zorg diagnostiek en behandeling van infectie- en chronische ziekten, preventieverbetering, efficiënt gebruik van zorgmiddelen. Betrokken landen: Nederland, België (Vlaanderen), Verenigd Koninkrijk en Spanje. Subsidie voor NL bedrijven: max. € 350.000 Subsidiepercentage: 35-45% Subsidie voor Indiase bedrijven: nog niet vastgesteld; update komt binnenkort Subsidiepercentage: nog niet vastgesteld Deadline: 1 oktober, 17:00 CET. Meer info: zie deze factsheet door de RVO.

Get Global : Get Started

Bent u van plan om samen met een Braziliaanse of Indiase organisatie een innovatief project op te starten en bent u hiervoor op zoek naar subsidie? Wij hebben een mooi trackrecord in goedgekeurde Europese subsidieaanvragen en zien er naar om ook met u samen een kansrijke subsidieaanvraag op te stellen voor het nieuwe GlobalStars programma. Neem vooral contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Hier vindt u onze contactgegevens.