Internationale innovatieleiders

Nederland is één van de innovatieleiders van Europa (European Innovation Scoreboard). Onze ondernemers, en met name mkb’ers, ontwikkelen veel nieuwe producten, processen, programma’s en diensten. Daarnaast is er een goed fiscaal en politiek klimaat die bevorderlijk is voor innovatie. Zo heeft Nederland diverse subsidieprogramma’s die innovatie op nationaal, Europees en wereldwijd niveau stimuleren.

Populaire subsidieprogramma’s

Dit zijn de meest gebruikte subsidieprogramma’s waar de internationale en innovatieve ondernemers van Nederland gebruik van maken om hun projecten te financieren en accelereren:

Projecten in NL

 • Het fiscale WBSO-programma voor een reductie op de loonkosten en/of extra aftrekpost.
  Subsidie: gem. € 29/uur + RDA opslag
  Percentage: 32-40%
 • Het MIT-programma voor het doen van haalbaarheidsstudies, het uitbesteden van kennisvragen en het samenwerken met een andere MKB’er in NL.
  Subsidie: € 350.000
  Percentage: 35-45%
 • Het Europees Regionaal Fonds voor Ontwikkeling (EFRO) verstrekt subsidies aan consortia die innoveren en/of bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme economie.
  Subsidie: circa € 10 miljoen
  Percentage: 50%

Projecten in Europa

 • Voor MKB’ers is er het SME-instrument dat zowel haalbaarheidsstudies financiert als R&D-projecten.
  Subsidie haalbaarheidsstudie: € 50.000 lumpsum
  Subsidie R&D-project: € 2 miljoen
  Subsidiepercentage: 60%
 • De Fast Track to Innovation (FTI) subsidie is bedoeld voor high risk – high gain disruptieve innovatie projecten.
  Subsidie: € 3 miljoen
  Percentage: 70%
 • Het Eurostars programma richt zich op marktgerichte innovaties die gezamenlijk door twee MKB’ers uit verschillende EU landen wordt uitgevoerd.
  Subsidie voor NL-partner(s): € 500.000
  Percentage NL: 35-45%
 • Het Horizon 2020 programma is een kapstok voor diverse deelregelingen waarin innovatie tot stand komt binnen consortia met ten minste drie partners uit drie verschillende EU en gelieerde landen.
  Subsidie tussen € 2 miljoen en € 15 miljoen
  Percentage: 60-80%

Projecten wereldwijd

 • DHI: voor het onderzoeken van nieuwe marktkansen in het buitenland en het demonstreren van uw product.
  Subsidie: € 200.000
  Percentage: 50%
 • Het programma Partners voor Water (PvW) stimuleert Nederlandse innovatoren die hun watertechnologie willen doorontwikkelen en demonstreren ten behoeve van opkomende markten en ontwikkelingslanden die kampen met waterschaarste en -problematiek.
  Subsidie: € 250.000 (haalbaarheidsproject) € 600.000 (pilot)
  Percentage: 60-70%
 • Nieuw is het programma GlobalStars, welke in het verlengde van Eurostars ligt. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten tussen mkb’ers uit een selectie EU-landen (waaronder NL) en een land buiten ons continent. Op dit moment zijn er calls voor Brazilië, India en Taiwan.
  Subsidie voor NL-partner: € 350.000
  Percentage: 35-45%

Deadlines subsidieaanvragen

September

5 sep: SME-instrument haalbaarheidsstudie

6 sep: MIT R&D-samenwerkingsprojecten

7 sep: Partners voor Water

13 sep: Eurostars

21 sep: DHI

Oktober

1 okt: GlobalStars India

10 okt: SME-instrument R&D-projecten

23 okt: FTI

31 okt: GlobalStars Brazil

November

7 nov: SME-instrument haalbaarheidsstudie

Aan de slag met subsidies

De meeste deadlines vallen in de maand september. Wilt u daar nog gebruik van maken, dan moeten we snel aan de slag. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Neem contact met ons op om uw project te bespreken en een plan van aanpak op te stellen voor uw subsidieaanvraag.

Let's get in touch