WBSO voor uw innovaties in 2019

WBSO 2019

 

Heeft u al een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter herinnering van het voortzetten van uw WBSO-subsidieaanvraag? Geen paniek, we hebben nog tot eind november de tijd om deze subsidie aan te vragen. Maakt u nog geen gebruik van de WBSO-subsidie voor uw eigen innovatie- en ontwikkelingsprojecten? Werp dan eens een blik op onze nieuwe WBSO Quickscan.

Wat is WBSO?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerkzaamheden (WBSO of kort gezegd S&O) is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die zelf nieuwe producten, processen of programmatuur gaan ontwikkelen. Het maakt niet uit of u dit voor uzelf ontwikkelt, of ten behoeve van uw klant, zolang u daar maar zelfstandig onderzoek voor moet doen en prototypes gaat maken en testen.

Wie kan aanvragen?

Elke ondernemer die in Nederland gevestigd is en hier loonheffingsbelasting en/of IB-plichtig is, komt voor deze subsidie in aanmerking. De vereiste is dat de werkzaamheden door uzelf of uw personeel binnen de EU worden uitgevoerd. Gaat u bijvoorbeeld testen in India, Zuid-Afrika of de Verenigde Staten, dan zijn deze activiteiten niet subsidiabel.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Wanneer u voor het eerst deze subsidie aanvraagt, wordt er gewerkt met een forfaitair uurloon van € 29. De subsidie bedraagt 32% van dit bedrag tot een loonsom van € 350.000, daarboven wordt het 14%.

Bent u een startende onderneming (jonger dan 5 jaar), dan is uw subsidiepercentage 40% tot een loonsom van € 350.000. Daarboven wordt het percentage wederom 14%.

Verder kunt u naast uw uren, ook uw investering in kosten en uitgaven ten behoeve van de innovatie gesubsidieerd krijgen (voorheen RDA). De investering tot en met het testen van het prototype zijn subsidiabel, mits het prototype geen commerciële waarde krijgt. Kort gezegd, moet het prototype na afloop vernietigd worden, dan wel in een trofeekast worden geplaatst. U kunt ook kiezen voor de forfaitaire variant. Hiermee kunt u een bedrag van € 10 per uur opvoeren voor de eerste 1800 uur, daarboven wordt het € 4 per uur. Dit bedrag wordt opgeteld bij de loonsom waarvan u 32% dan wel 40% gesubsidieerd krijgt.

Zelfstandigen, vennoten en maten die IB-plichtig zijn, krijgen de subsidie op een andere wijze uitgekeerd. Wanneer zij ten minste 500 uur op jaarbasis besteden aan innovatieve projecten, komen zijn in aanmerking voor de WBSO. De subsidie is een verhoging van de zelfstandigenaftrek van ruim € 12.250. De subsidie voor de kosten en uitgaven worden op dezelfde wijze als voorgaand beschreven berekend.

Wanneer indienen?

Heeft u medewerkers op de loonlijst die hun tijd en energie steken in het ontwikkelingsproject? Dan moet u rekening houden met één maand wachttermijn. Oftewel, u wilt vanaf januari 2019 de S&O-uren opvoeren, dan moet u al in november 2018 indienen. Het minimale aanvraagtermijn is drie maanden. Bent u zelf IB-plichtig? Dan moet u wachten tot eind december 2018. Een zelfstandige mag namelijk op dezelfde dag beginnen met de werkzaamheden waarvoor hij/zijn subsidie aanvraagt.

En nu?

Heeft u al eerder deze subsidie aangevraagd en wilt u een nieuw project indienen, of uw aanvraag voortzetten en kunt u hier wel een handje bij gebruiken of heeft u er simpelweg geen tijd voor? Wij helpen u er graag bij. Neem contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Eerst kijken of u in aanmerking komt voor de WBSO? Voer dan de Quickscan uit en zie of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet.

Doe de WBSO Quickscan »