Eurostars

Doel 2019: word een Eurostar!

Financier een innovatieproject met subsidies tot € 1 mln.

Wanneer u de innovatieplanning voor 2019 aan het opmaken bent, sta dan ook stil bij de subsidiemogelijkheden die uw plannen kunnen accelereren. Innovatieve Europese MKB’ers komen in aanmerking voor diverse nationale en internationale subsidies. Eén van die subsidieprogramma’s is genaamd Eurostars. De focus van dit programma is het versnellen waarin innovatieve producten op de markt geïntroduceerd worden. Dit doen ze door de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden te subsidiëren. Specifiek van de MKB’ers die binnen Europa met elkaar samenwerken aan nieuwe technologieën en daarmee de Europese economie naar een hoger niveau tillen. Zelfs samenwerkingen met bedrijven uit een aantal landen buiten Europa worden gesubsidieerd, te weten Canada, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije en Israël.

Voorwaarden:

  1. Het project wordt uitgevoerd door ten minste twee onafhankelijke MKB’ers uit twee verschillende EU of gelieerde landen. De aanvragers moeten zogenaamde R&D-intensieve MKB’ers zijn. Dit houdt in dat ten minste 10% van de omzet of 10% van het personeelsbestand toegewijd moet zijn aan innovatie.
  2. De samenwerking moet in balans zijn. Eén partner mag niet meer dan 75% van de kosten voor diens rekening nemen.
  3. Het project moet afgerond worden binnen 36 maanden. Vervolgens dient de innovatie binnen twee jaar op de markt geïntroduceerd te worden.
  4. De innovatie is marktgericht en heeft een civiele toepassing
  5. Grote bedrijven en kennisinstellingen mogen wel deelnemen aan het project, maar komen niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidie

Eurostars kent een gedecentraliseerde procedure. Dit houdt in dat de aanvraag beoordeeld wordt in Brussel, maar dat de subsidie op nationaal niveau wordt verstrekt. Het hangt dus per land af wat het subsidiepercentage en de maximale subsidie is. Via deze link treft u een overzicht van alle landen die meedoen aan het Eurostars programma en de subsidies die zij verstrekken.

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal € 500.000 per project voor de Nederlandse partner(s). Het subsidiepercentage is 35-45% van de totale subsidiabele projectkosten.

Deadline

Jaarlijks zijn er twee momenten waarop de aanvragen worden beoordeeld. De eerste deadline is 28 februari 2019. De tweede deadline zal in het najaar zijn.

Een Eurostars aanvraag indienen?

Heeft u een potentieel project en/of samenwerkingspartners en bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Wij gaan graag met u in gesprek over uw mogelijkheden. Middels een oriënterend telefonisch gesprek kunnen wij al een indicatie geven van uw kansen binnen dit subsidieprogramma. Bij een positieve indicatie komen we bij u langs en gaan we dieper in op uw project en uw samenwerking. Wanneer we besluiten om te gaan samenwerken, ontwerpen we samen met u een plan van aanpak voor het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Wij begeleiden u gedurende het gehele aanvraagtraject én kunnen ondersteuning bieden bij de administratieve verplichtingen tijdens de uitvoering van het project.

Wilt u graag een voorbeeld van een succesvol Eurostars-project? Bekijk dan hier het verhaal van onze klant LG Sonic en hun LiceSonic project.