Duurzaam Nieuw Jaar

2019 wordt duurzaam

Een nieuw jaar is gestart, dus: gelukkig nieuw jaar en de allerbeste wensen! Maar wat zijn de allerbeste wensen nu concreet? Als het aan onze overheid ligt, dan wordt Nederland in 2019 een circulaire economie toegewenst. En dit zien we terug in de wijzigingen van de subsidieprogramma’s.

 

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de circulaire economie? Of simpelweg uw eigen gas- en elektriciteitsrekening verminderen? Dan leest u in deze blog op welke manier u daar subsidies voor kunt krijgen. Of neem contact op voor uw eigen subsidieadvies.

Energie- en Milieu-investeringsaftrek

Recent zijn de nieuwe energielijst en milieulijst gepubliceerd van de respectievelijk EIA en MIA. Op deze lijsten staan investeringen die gesubsidieerd worden. Als u als ondernemen een dergelijke investering doet, dan kunt u daarvoor een extra fiscaal voordeel aanvragen, wat een netto voordeel van circa 10% van het investeringsbedrag oplevert.

De EIA heeft dit jaar een extra focus op investeringen die de energietransitie mogelijk maken. Hiermee wordt onder andere investeringen in elektrificatie en waterstof gestimuleerd, om zo de afhankelijkheid van gas te verminderen. Nieuw op de energielijst is de investering in isolatie van proces-installaties in de industrie. Juist daar valt nog veel winst te behalen op gebied van energiebesparing.
Ook kunt u dit jaar nog steeds een beroep doen op deze regeling voor investeringen in het isoleren en verwarmen van uw pand, het verlichten van uw pand met LED-verlichting en het duurzaam verwarmen middels warmtepomp, pelletketel of zonnepanelen.

Opvallend bij de MIA is een aparte sectie voor circulaire ondernemen. Denk aan het voorkomen en/of reduceren van grondstofverspilling, het verwerken van voedseloverschotten, en het verlengen van levensduur van producten. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de investering in een circulaire gebouw met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk op te voeren voor deze regeling.

Het aanvragen van de EIA en MIA/Vamil kan het gehele jaar door, maar moet in ieder geval binnen drie maanden ná opdrachtdatum worden ingediend.

SDE+

Belangrijk onderdeel van de circulaire economie is het drastisch verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit wordt onder andere gedaan door het opwekken van groene energie, bijvoorbeeld uit wind, water, geothermie, zon en biomassa. Dit voorjaar is er € 5 miljard beschikbaar voor bedrijven en instellingen die investeren in een installatie die groene energie opwekt. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Het vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze stroom en groene stroom over een periode tot 15 jaar.

De eerstvolgende aanvraagronde loopt van 12 maart t/m 4 april.

Demonstratie Energie Innovaties (DEI)

Ook de DEI subsidieregeling verandert in 2019. Deze regeling is opgezet om de nieuwe energie-innovaties met een grote impact te etaleren om zo ook export te kunnen bevorderen. Dit jaar wordt de voornaamste focus gelegd op de CO2-reductie van investeringen. Verder zijn ook projecten inzake flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap zeer welkom. Dit jaar wordt niet meer gewerkt met aanvraagrondes, maar kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. Ook nieuw dit jaar is dat er subsidie wordt verstrekt voor kortlopende projecten (korter dan één jaar, of minder subsidie dan € 125.000). Het maximale subsidiebedrag is € 6 miljoen, het maximale subsidiepercentage is 65%.

Bent u al om?

Hoe duurzaam wordt uw 2019? Gaat u bijvoorbeeld investeren in:

  • een duurzamer bedrijfspand
  • een energiezuiniger machinepark
  • groene energieopwekking
  • of een mooie elektrische auto

Of heeft u andere ideeën en oplossingen om energie te besparen?

Laat het ons weten, dan vertellen wij u welke subsidie u daarvoor kunt aanvragen.