De grens over…

Internationaal ondernemen

Tot € 200.000 subsidie om nieuwe buitenlandse markten te gaan veroveren met uw product of project.


 

Nederland is een handelsland. Naast dat wij vele producten importeren en als groothandel fungeren, wil onze overheid de Nederlandse MKB’ers stimuleren om hun producten in het buitenland af te zetten. Hiervoor is het subsidieprogramma Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opgesteld.

Update

Vanaf 2019 worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari worden ingediend, dus wees er snel bij.

In 2019 is € 4 miljoen beschikbaar voor de DGGF-landen (zie hier de lijst) en € 5 miljoen voor de overige alle landen (m.u.v. sanctielanden en overzeese gebieden van het Nederlands Koninkrijk). Ook bedrijven die gevestigd zijn in het Caribisch gebied van het Nederlands Koninkrijk komen in aanmerking voor deze subsidie.

 Demonstratieprojecten

Om zaken te kunnen doen in uw doelland moet u eerste uw techniek, product of dienst demonstreren om potentiële klanten te genereren en overtuigen om in uw product te investeren. De reden hiervoor is dat uw dat uw techniek, product of dienst nieuw is voor dit land. Middels de presentatie toont u aan dat het toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is.

Daarnaast moet u binnen 3 jaar ten minste 10x het subsidiebedrag aan export genereren naar aanleiding van het demonstratieproject.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 200.000.

 Haalbaarheidsstudies

Om een bedrijf uit een doelland te overtuigen om in uw techniek, product of dienst te investeren, moet er een technische en financieel haalbaarheidsstudie worden gedaan. Dit onderzoek is geen marktonderzoek, maar een onderzoek ten behoeve van de potentiële klant om aan te tonen dat het technisch haalbaar en financieel interessant is om uw product af te nemen.

Op basis van het rapport met de onderzoekresultaten neemt de potentiële klant een beslissing om te investeren in uw product.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 100.000.

 Investeringsvoorbereidingsstudie

Uw bedrijf wil internationaal gaan ondernemen in een opkomende markt of ontwikkelingsland om zo de export te intensiferen, maar voordat de beslissing wordt genomen wordt er eerst een onderzoek uitgevoerd. Dit is een investeringsvoorbereidingsstudie naar o.a. de benodigde strategie, het productieproces en de benodigde faciliteiten, het financieringsplan, en de organisatorische, marketing technische en juridische vraagstukken.

Aan het eind van de studie wordt een businessplan opgeleverd die voor het moederbedrijf doorslag geeft om wel of niet te gaan investeren in het doelland.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 100.000.

Voorwaarden

 

  • De hoofdaanvrager is MKB’er
  • Subsidiabele kosten zijn ten minste € 50.000 en maximaal € 400.000
  • Het aangevraagde subsidiebedrag is niet meer dan 25% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar
  • De aanvrager heeft minstens drie medewerkers in dienst (incl. directie)
  • Het subsidiebedrag blijft binnen de de-minimissteunruimte (max. € 200.000 subsidie over de afgelopen drie belastingjaren)
  • Met dit project wordt een export gerealiseerd ter waarde van ten minste 10x het subsidiebedrag

Heeft u plannen of ideeën om internationaal te gaan ondernemen?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.