Duurzame woning

Subsidies voor ‘verthuizen’

Om sneller CO2 te reduceren in de gebouwde omgeving is er subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van woningen.

Ben je al bekend met de nieuwe trend ‘verthuizen‘?

Door enorme krapte op de woningmarkt is het voor veel mensen niet meer mogelijk of haalbaar om een nieuwe woning te kopen die voldoet aan hun wensen en eisen. Omdat men wel graag wil verhuizen naar een woning die een upgrade is, qua duurzaamheid en/of qua stijl, gaan ze van hun woning een nieuwe woning maken door de verbouwen. Op die manier verhuizen ze naar hun nieuwe thuis.

Subsidie Energiebesparing Eigen Woning (SEEH)

Woningeigenaren in Nederland kunnen deze subsidie aanvragen voor het aanbrengen van ten minste twee basismaatregelen:

 • isolatie van dak, zolder, gevel, spouwmuur, vloer of bodem
 • plaatsen van HR-glas of Triple glas met nieuw kozijn

Ook kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden, zoals:

 • balansventilatie met warmteterugwinning
 • CO2-gestuurde ventilatie

Of je kan investeren in een uitgebreid energiebesparingsconcept waarin meerdere maatregelen getroffen worden. De maatregelen moeten dan aan een hogere isolatiewaarde voldoen.

Deze subsidie vraag je aan nadat de werkzaamheden zijn verricht door een erkend bouwbedrijf en de facturen zijn betaald.

Stappensubsidie

Gemeente Zaanstad stelt een subsidie beschikbaar aan woning-eigenaren die hun woning willen verduurzamen. Deze subsidie lijkt sprekend op de SEEH (zie links), maar subsidieert ook kleine energieproductiesystemen zoals de ISDE (zie rechts).

De volgende ‘stappen’ zijn subsidiabel:

 • isolatie
 • beglazing en kozijnen
 • ventilatiesystemen
 • zonneboiler of warmtepomp
 • lage temperatuur vloerverwarming
 • lage temperatuur convectoren
 • inductiekoken
 • afsluiten aardgas
 • funderingsherstel

Deze subsidie moet je voorafgaand aan het project aanvragen. De werkzaamheden moeten door een erkend bouwbedrijf worden uitgevoerd.

Let op: deze subsidie kan gecombineerd worden met de andere twee.

Investeringssubsidie Duurzame Energieproductie (ISDE)

Woningeigenaren in Nederland kunnen deze subsidie aanvragen voor investeringen in installaties die op duurzame wijze energie produceren:

 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • pelletkachel
 • biomassaketel

Per merk en type apparaat is de subsidie vastgesteld. Je kunt vooraf laten controleren of jouw investering in aanmerking komt voor subsidie en wat het exacte subsidiebedrag is.

Deze subsidie vraag je aan nadat het apparaat is geïnstalleerd door een erkend bouwbedrijf, het apparaat in gebruik is genomen en de factuur is betaald.

Subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal m2 dat geïsoleerd gaat worden.

Isolatie van de schil: tussen € 5 en € 25 per m2.
Glas: tussen de € 35 en € 100 per m2.

Voor elk type woning geldt een ander minimum hoeveelheid m2 dat geïsoleerd moet worden.

Voor een compleet energiebeparingspakket is een additionele bonus van € 4.000 beschikbaar. Ook kun je € 150 voor een energiemaatwerkadvies krijgen.

Subsidie

Het subsidiebedrag is vastgesteld per stap.

 1.  isolatie: tussen € 2 – € 54 per m2
 2. beglazing: tussen € 30 – € 100 per m2
 3. ventilatie: per stuk € 1.200
 4. energiesystemen: tussen € 180 – € 4.000
 5. LTV vloerverwarming: € 14 m2
 6. LTV convectoren: € 160
 7. inductie koken: € 400
 8. afsluiten aardgas: tussen € 75 – € 130
 9. funderingsherstel: € 20 / m2 of € 1.000 per stuk

Subsidie

De subsidie bedragen liggen tussen de € 500 en € 20.000 gemiddeld voor woningen.

Elk merk en type apparaat heeft een apart subsidiebedrag. Op basis van deze gegevens kan exact worden uitgezocht op hoeveel subsidie u recht heeft.

Hoe ga jij je woning verduurzamen en verbouwen?

Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.