WBSO 2020

Update WBSO 2020

In 2020 komt er extra budget voor de meest populaire subsidieregeling voor innovatie: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerkzaamheden, oftewel de WBSO. Het totale budget is € 1.128 miljoen waarmee ondernemers die zelf nieuwe producten ontwikkelen worden gestimuleerd.

Subsidiepercentages

Indien je in 2018 géén WBSO hebt ontvangen, wordt er gewerkt met een forfaitair uurtarief van € 29.

Daarnaast komen ook kosten en uitgaven voor het ontwikkelen van prototype in aanmerking. Mocht je weinig tot geen kosten en/of uitgaven maken, dan kun je kiezen voor het forfaitaire regime van € 10/u voor de eerste 1.800 uur, daarboven € 4/u.

 • Normaal tarief eerste schijf = 32% subsidie
 • Starterstarief eerste schijf = 40%
 • Grens eerste schijf: € 350.000
 • Tarief tweede schijf = 16%
 • Zelfstandigen (IB-plichtigen): vaste aftrekpost van ca. € 12.600

Belangrijkste wijzigingen

 1. De ‘tussenmaand‘ komt te vervallen. Oftewel, als je een nieuwe aanvraag wilt indienen voor de periode van bijvoorbeeld 1 februari, dan kan dit tot 31 januari. Je hoeft dus niet één maand te wachten voordat de subsidiabele periode ingaat.
 2. In plaats van 3 aanvragen per jaar, mogen er vanaf 2020 4 aanvragen per bedrijf  per jaar worden ingediend. Dit is handig voor bedrijven met veel kortlopende projecten.
 3. Het subsidiepercentage voor de tweede schijf is verhoogd van 14% naar 16% van de totale subsidiabele loonsom.

WBSO subsidie aanvragen?

Welk nieuwe product of nieuwe programmatuur gaan jullie ontwikkelen in 2020?

Zorg dat je tijdig de WBSO aanvraagt, want in 2019 moet dit nog vòòr 30 november gebeuren!

Wij denken graag met je mee en verzorgen een optimale en kansrijke aanvraag afgestemd op jouw bedrijfsvoering.

  In welke sector bent u actief?

  Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.