EIA 2020

Update: Energie-investeringsaftrek in 2020

De Energielijst 2020 is gepubliceerd. Hierin zijn de investeringen opgenomen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). In 2020 ligt de nadruk op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie bevorderen. In de volgende categorieën zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de Energielijst 2019:

 • Energietransitie en CO2-emissiereductie
 • Gebouwde omgeving
 • Duurzame energie

Energietransitie en CO2-emissiereductie

Op de Energielijst 2020 zijn voor het eerst maatregelen opgenomen die de CO₂-uitstoot beperken. Het betreft technische voorzieningen die bijdragen aan een toekomstbestendige energievoorziening, CO₂-emissiereductie en afvang en opslag van CO₂. Zo wordt om het gebruik van aardgas te verminderen, het vervangen van gasgestookte installatie met elektrische gestimuleerd.

Gebouwde omgeving

De EIA stimuleert investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen. Eén wijziging is dat bij warmtepompboilers voortaan wordt gekeken naar het seizoensgebonden rendement. Ook is een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel toegevoegd. In de Energielijst 2020 wordt voor LED verlichting nu een onderscheid gemaakt tussen LED-spots, LED-downlighters en LED-armaturen.

Duurzame energie

Om de vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen te stimuleren is nabehandelingsapparatuur voor de productie van BioLNG opgenomen. In de lijst van 2019 waren accu’s voor de opslag van duurzame elektriciteit opgenomen, deze omschrijving is in 2020 echter zo aangepast dat accu’s voor (interne) transportmiddelen zijn uitgesloten. Ook zonnepanelen geplaatst op landbouwgrond of natuurgebieden zijn vanaf 2020 uitgesloten van EIA.

EIA voordeel 

Indien u een investering doet, op of na 1 januari 2020, in een apparaat die op de Energielijst 2020 is vermeld kunt u EIA aanvragen. Van de het investeringsbedrag kan 45% worden afgetrokken van de fiscale winst in 2020 (bovenop de afschrijvingskosten). Over dit bedrag betaalt u dus geen belasting wat een netto voordeel van 10-25% van het investeringsbedrag oplevert (afhankelijk van het belastingregime waar u onder valt).

Vereisten

 • De investeerder is een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Het minimale investeringsbedrag per aanvraag is € 2.500.
 • De investering wordt binnen 3 maanden na opdrachtdatum gemeld bij de RVO voor de EIA.
 • De investering moet ten minste 5 jaar op de balans blijven staan.
 • De EIA kan niet aangevraagd worden in combinatie met de subsidieregelingen ISDE en MIA/Vamil (m.u.v. bepaalde investeringen)

EIA-subsidie aanvragen?

Ga jij investeren in een duurzamer bedrijfspand of -proces? Laat je investeringen van tevoren controleren op subsidiemogelijkheden!

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.