Kunnen wij het maken?

Kunnen wij het maken MIT subsidie?

Op 7 april 2020 gaat de MIT-subsidie open voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers.

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren oftewel de MIT-subsidie is bedoeld om Nederlandse MKB’ers te stimuleren in hun ontwikkelingsprojecten. De eerste ronde gaat open voor haalbaarheidsprojecten en kennisvoucher.

Haalbaarheidsstudie

In een haalbaarheidsproject wordt technisch én commercieel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een voorgenomen innovatie. Is het technisch gezien mogelijk om dit product te ontwikkelen en is daar ook een markt voor?

Het is mogelijk om grove prototypes te bouwen of veldtesten te doen, maar het grootste deel van het project moet deskresearch zijn.

  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000 subsidie.

Kennisvoucher

Wanneer een MKB’er voor een voorgenomen ontwikkelingsproject een specifieke vraag heeft welke voorgelegd moet worden aan een kennisinstelling, dan kan daarvoor de kennisvoucher aangevraagd worden.

  • De voucher bedraagt maximaal 50% van de factuur van de kennisinstelling tot maximaal € 3.750.

De openingsdatum is 7 april 2020 voor subsidieaanvragen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. De aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Gezien de populariteit van de regeling raden wij u aan om op die dag direct uw aanvraag in te dienen, anders is het budget op.

De MIT is een complexe en competitieve subsidieregeling. Mocht u een innovatieproject willen gaan starten en daarvoor een MIT-aanvraag indienen, neem dan contact met ons op om samen een kansrijke aanvraag op te stellen.

Samenwerken aan een ontwikkelingsproject is onder de MIT ook subsidiabel. De subsidieregeling voor R&D-samenwerkingsprojecten gaat op 11 juni 2020 open. Hierover later meer!