SLIM Update

Update SLIM-regeling

De eerste ronde van de SLIM subsidie stond in maart 2020 open. Er zijn in totaal 2.117 aanvragen ingediend! Vanwege overschrijding van het subsidieplafond van € 15 miljoen, is door middel van loting de volgorde van behandeling van de ontvangen aanvragen vastgesteld.

Zat u er deze ronde niet bij? Niet getreurd de SLIM subsidie gaat in september weer open voor nieuwe aanvragen.

Het doel van de SLIM-regeling is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in MKB-ondernemingen gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Waarbij de subsidie tot 80% van de kosten dekt met een maximum van € 25.000.

Wat is subsidiabel?

 • Opstellen van opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
 • Versterken van de leercultuur en het opleiden van medewerkers of werkzoekende, hierbij kun je denken aan:
  • Het opzetten van een bedrijfsschool voor het aanbieden van onderwijsprogramma’s op mbo- of hbo-niveau.
  • Branche- of bedrijfsopleidingen.
  • Taakroulatie of taakaanpassing.
  • Ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken.
 • het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf (ter aanvulling op de subsidieregeling Praktijkleren).