MIT R&D-samenwerkingsprojecten

R&D-samenwerkingsprojecten 2020

11 juni 2020 is het loket open gegaan om aanvragen in te dienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen het MIT-subsidieprogramma.

Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Wat voor een consortium?

De eis aan het consortium is dat deze bestaat uit ten minste twee onafhankelijke Nederlandse MKB’ers. Een grootbedrijf, kennisinstelling of andere entiteit mag ook deelnemen aan het project, maar komt niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast mag één van de partners niet meer dan 70% van de kosten dragen. Het project moet dus voor gezamenlijke rekening en risico worden uitgevoerd.

Deadline

De sluitingsdatum voor het aanvragen van deze MIT-subsidie is 10 september 2020. Een goede voorbereiding is niet alleen het halve werk voor een innovatieproject, het vergroot ook de kans op een toekenning van de MIT-subsidie. Deze wordt namelijk verdeeld op basis van een tender, oftewel, het beste project krijgt als eerst subsidie en zo verder totdat de pot leeg is.

Geïnspireerd?

Heeft u een idee voor een innovatieproject en een samenwerkingspartner om dit mee uit te voeren? Wij denken graag met u mee over de meest kansrijke manier om uw subsidieaanvraag op te stellen.