MKBidee 2020

Wilt u (samen met anderen) investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel, maar zijn er belemmeringen waarom u dit niet doet? MKB!dee zoekt projecten die deze belemmeringen wegnemen.

Heeft u een idee voor zo’n project, dan is mogelijk om uw MKB!dee in te dienen. Het doel van het subsidieprogramma is om met schaalbare oplossingen belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling voor MKB’ers weg te nemen.

Uw kosten worden voor 100% gefinancierd tot een maximum van € 124.999 per aanvrager en € 200.000 per samenwerkingsverband. De subsidie is bedoeld voor het MKB, maar andere samenwerkingspartners zijn ook welkom om bij te dragen. Wel moet een samenwerkingsverband voor ten minste 65% uit MKB’ers bestaan.

Uw idee valt onder een van de volgende vier categorieën:

  1. Investeringen om te zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren.
  2. Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
  3. Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.
  4. Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.
Nieuw in 2020:

  1. Een project mag 2 jaar duren in plaats van 1 jaar
  2. Een projectidee hoeft niet meer uniek te zijn in Nederland, maar het project moet wel voor de MKB-ondernemer(s) vernieuwend zijn

Deadline

Het is mogelijk om subsidieaanvraag voor een MKB!dee in te dienen van 20 oktober 2020 tot en met 19 januari 2021.

De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 

Geïnspireerd?

Heeft u een idee voor een innovatief project? Wij denken graag met u mee over de meest kansrijke manier om uw subsidieaanvraag op te stellen.