SLIM Succes!

SLIM Succes!

Wij hebben voor Louis Reyners B.V., onze buren in Zaandam, dit voorjaar de SLIM-subsidie aangevraagd én toegekend gekregen!

Louis Reyners (LR) is een technisch handelsbedrijf met als missie: excelleren in hijsen, heffen en valbeveiliging. Om te excelleren moet men blijven leren. Een leercultuur is dus zeer belangrijk voor LR, maar men is zich ervan bewust dat deze doorontwikkeld moet worden om competitief te kunnen blijven in de huidige maatschappij. Deze wordt namelijk gekenmerkt wordt door snelle technologische ontwikkelingen en een krapte op de technische arbeidsmarkt.

InReturn wordt ingeschakeld door LR bij het tot stand brengen van een duurzaam leer- en ontwikkelplan.  In dit plan is aandacht voor zowel professionele en functie gerelateerde kennis en vaardigheden, alsmede voor de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Middels dit plan wil LR naast een duurzame leercultuur ook de betrokkenheid, bevlogenheid en het werkplezier van de medewerkers stimuleren.

Zat u er deze ronde niet bij? Niet getreurd de SLIM subsidie staat deze maand weer open voor nieuwe aanvragen.

Het doel van de SLIM-regeling is om initiatieven in MKB-ondernemingen gericht op ‘een leven lang leren en ontwikkelen’ te stimuleren. Hiervoor wordt subsidie verstrekt van 60-80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000.

Wat is subsidiabel?

 • Opstellen van opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
 • Het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf (ter aanvulling op de subsidieregeling Praktijkleren).
 • Versterken van de leercultuur en het opleiden van medewerkers of werkzoekende, hierbij kun je denken aan:
  • Het opzetten van een bedrijfsschool voor het aanbieden van onderwijsprogramma’s op mbo- of hbo-niveau.
  • Branche- of bedrijfsopleidingen.
  • Taakroulatie of taakaanpassing.
  • Ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken.

Welke kosten zijn subsidiabel?

 • Eigen uren ten behoeve van het project
 • Kosten voor externe adviseurs
 • Let op: opleidingskosten zijn niet subsidiabel