WBSO in 2022

WBSO in een nieuw en makkelijker jasje

Vernieuwde WBSO in 2022

Om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ondernemers, is de WBSO-regeling vergemakkelijkt.

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2022.

2021 2022
Aanvraagperiodes De periodes mogen elkaar niet overlappen. Nieuwe projecten moeten dus in de volgende periode worden aangevraagd De periodes mogen elkaar wel overlappen. Een nieuw project kan daarom per de 1e van de volgende maand worden aangevraagd.
Start- en einddatum per project opgeven automatisch voor het hele jaar
Aantal aanvragen per jaar 4 4: laatste aanvraag op 30 september

Ook hoeft de ondernemer de S&O-subsidie niet meer evenredig te verzilveren, maar kan de subsidie worden toegepast wanneer dat het beste uitkomt.

Hoe vraag je WBSO aan?

Als je zelf WBSO wilt aanvragen, dan heb je daar eHerkenning voor nodig. Dienen wij de aanvraag voor je in, dan hebben wij een zogenaamde ketenmachtiging nodig. Dit kunnen wij voor je regelen, of je kan het zelf doen via jouw eHerkenningsprovider.

Hieronder het stappenplan als Nova Connect de WBSO-aanvraag voor jouw bedrijf indient:

Stap 1

Projectbespreking

Allereerst bespreken we het S&O-project waarvoor we de subsidie gaan aanvragen. Op deze manier toetsen we of het in aanmerking komt voor de WBSO-subsidie en op welk moment.

Stap 2

Samenwerking

Gaan we samenwerken, dan sturen we een aantal administratieve documenten, waaronder een opdracht en volmacht. Tevens hebben we een aantal bedrijfsgegevens nodig om de aanvraag in te kunnen dienen.

Stap 3

Ketenmachtiging

Wij zetten het proces voor de ketenmachtiging in gang via onze provider. Die stuurt jou een email waarin wordt verzocht om een akkoord middels een handtekening en een ID-bewijs. Deze wordt rechtstreeks toegezonden aan de provider die vervolgens de ketenmachtiging aanmaakt.

Stap 4

Controle en indiening

Nadat wij de projectgegevens en administratieve gegevens hebben verzameld, stellen we de aanvraag op. Deze leggen we nog een keer voor ter controle. Bij akkoord dienen we de aanvraag in.