MIT 2022

Onderzoek de haalbaarheid van jouw innovatie met subsidie

MIT-subsidie: Nieuwe ronde – Nieuwe Kansen

Op 12 april 2022 gaat de eerste ronde van het populaire MIT-subsidieprogramma weer open voor aanvragen. Middels deze subsidie worden (potentiële) innovatieprojecten gestimuleerd die bijdragen aan het Nederlandse Topsectorenbeleid. Net zoals de voorgaande jaren kunnen op deze datum aanvragen voor haalbaarheidsstudies en kennisvouchers worden ingediend.

Let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Daarom moet uw aanvraag ook op 12 april worden ingediend.

Voor meer informatie, check onze info-pagina over de MIT-subsidie.

Haalbaarheidsstudie

Een deskresearch naar de technische en commerciële haalbaarheid van een voorgenomen innovatie. Het resultaat van het onderzoek vormt de basis voor het wel of niet optuigen van een eigen R&D-project.

Subsidie: 40% van de kosten tot max. € 20.000 subsidie.

Kennisvouchers

Als u voor een onderdeel van uw innovatie hulp nodig heeft van experts, kunt u gebruik maken van de kennisvoucher. Deze is bedoeld voor het voorleggen van een onderzoeksvraag aan een kennisinstelling.

Subsidie: 50% van de kosten tot max. € 3.750 subsidie.

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?