SSEB

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Doel van de regeling:

Het doel van de SSEB-regeling is om de transitie naar emissievrij bouwmaterieel in de bouwsector te versnellen. Dit initiatief richt zich op het verminderen van stikstofuitstoot door de vervanging van dieselgestuurde bouwvoertuigen en mobiele werktuigen met uitstootvrije alternatieven. Bedrijven die investeren in emissievrije bouwmachines, zoals vermeld op de jaarlijkse SSEB-machinelijst, komen in aanmerking voor aanschafsubsidies. Deze lijst omvat machines zoals betonmachines en graafmachines. Daarnaast biedt de SSEB retrofit- en innovatiesubsidies voor het aanpassen van bestaand materieel en de ontwikkeling van nieuwe emissieloze technologieën.

Drie deelprogramma’s:

  • SSEB-aanschafsubsidie: In 2024 dekt deze doorgaans 25 tot 30% van de extra kosten voor de aanschaf van emissievrije bouwmachines in vergelijking met traditionele machines op diesel. De subsidie, beschikbaar voor zowel aankoop als financiële lease, kan per machine stijgen tot wel 300.000 euro.
  • SSEB-retrofitsubsidie: Deze is gericht op bedrijven die bestaand of recent gekocht bouwmaterieel willen aanpassen naar emissiearm of -vrij. Met een maximum van 300.000 euro per aanpassing, hermotorisering of installatie, mag de totale subsidie voor aanschaf en retrofit per bedrijf of groep per jaar niet boven de 1 miljoen euro uitkomen.
  • SSEB-innovatiesubsidie: Bedoeld voor ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor emissievrije bouwmachines en oplaadinfrastructuur. Deze subsidie vergoedt 25% van de ontwikkelings- en testkosten, tot een maximum van 1 miljoen euro per project. Voor haalbaarheidsstudies geldt een vergoeding van 50%, met een plafond van 50.000 euro.

Binnen welk tijdsvlak:

Vanaf 5 maart 2024 tot 31 oktober 2024 (met uitzondering van de innovatiesubsidie die tot 29 augustus loop)

Wilt u gaan investeren?

Neem dan contact met ons op om uw subsidiemogelijkheden te bespreken.