MIT-haalbaarheid 2024

Wilt u een nieuw product of programmatuur gaan ontwikkelen, maar wilt u eerst de haalbaarheid onderzoeken voordat u een dergelijk kostbaar traject aangaat? Dan is de MIT-subsidie voor haalbaarheidsstudies iets voor u!

Overkoepelend doel MIT

Het doel van de regeling is om innovaties in het MKB te bevorderen die een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

De gezochte innovaties moeten bijdragen aan één van de topsectoren, te weten:

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Landbouw, Water & Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën (waaronder AI)
 • Maatschappelijk verdienvermogen

Vereisten Haalbaarheidsstudie

 • De studie is ter voorbereiding van een voorgenomen R&D-traject
 • De studie geeft inzage in de technische uitdagingen en oplossingsrichtingen
 • De studie geeft het economisch perspectief van de voorgenomen innovatie weer
 • De studie geeft een realistische inschatting van de haalbaarheid weer

Deadline en Subsidie

 • De regeling opent (hoogstwaarschijnlijk) 9 april om 9:00
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
 • Wanneer het budget wordt overvraagd, wordt er geloot
 • Subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten tot maximaal € 20.000