SON 2024

Vanaf 1 juli 2024 kunnen ondernemers in Noord-Holland een subsidie ontvangen voor het oplossen van netcongestie door het inzichtelijk maken van het energieverbruik. Maar voor wie is deze subsidie en wanneer komt u in aanmerking?

Subsidie voor oplossingen netcongestie
Met de subsidie Slimme Oplossingen voor Netcongestie (SON) wil de provincie Noord-Holland ondernemers ondersteunen bij het aanpakken van de overbelasting van het elektriciteitsnet. Door slimme meet- en monitoringsystemen in te zetten, krijgen bedrijven meer inzicht in hun eigen verbruik én kunnen zij deze optimaliseren.
Het doel van de regeling is om ervoor te zorgen dat bedrijven het energieverbruik reduceren, of ervoor zorgen dat dit beter gespreid wordt. Zo wordt piekbelasting gereduceerd.

Voor wie is de SON-subsidie?
Alle bedrijven in Noord-Holland die eigenaar of huurder zijn van een gebouw met een elektriciteitsaansluiting kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling, als zij van plan zijn om systemen aan te schaffen die het energieverbruik inzichtelijk maken.

Waarvoor kunt u precies subsidie ontvangen?
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf en installatie van slimme meet- en monitoringsoftware die het elektriciteitsverbruik op de aansluiting(en) analyseert. Dit wordt ook wel een Energie Management Systeem (EMS) genoemd. Naast de aanschaf en installatie, kunnen ondernemers ook financiële steun ontvangen bij het inregelen van de software. Ook een slimme meter die real-time monitoring en beheer van het energieverbruik uitvoert kan in aanmerking komen voor de subsidie.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
Met de SON-regeling kunt u 50% van de noodzakelijke kosten terugkrijgen. Hiervoor geldt een maximum subsidiebedrag van €15.000. Het minimale subsidiebedrag is vastgesteld op €5.000. Het totale subsidiebudget dat de provincie Noord-Holland beschikbaar heeft gesteld voor de regeling is €500.000.

Wanneer vraagt u subsidie aan?
De regeling is opengesteld van 1 juli 2024 tot en met 1 oktober 2024. De aanvraag moet worden ingediend voordat u de opdracht verstrekt. Zorg ervoor dat u een concrete offerte heeft voor het uitvoeren van het project.  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang dat u er vroeg bij bent. Het is namelijk geen zekerheid dat er gedurende de gehele looptijd voldoende budget beschikbaar is.

Hulp nodig bij uw aanvraag?
Veel bedrijven vinden het prettig om dergelijke subsidieaanvragen uit handen te geven aan een specialist. Vanwege de korte looptijd en beperkt subsidiebudget, is het van groot belang dat de aanvraag foutloos en snel wordt ingediend. Neem hiervoor contact met ons op.

Lydia Gitsels

Author Lydia Gitsels

More posts by Lydia Gitsels