Ondernemingsplan

Voor enkele subsidieprogramma’s is een ondernemingsplan vereist, dan wel een subsidieaanvraag in de vorm van een ondernemingsplan.

Nova Connect kan samen met u een plan schrijven voor uw onderneming, een dochteronderneming of een nieuw op te richten bedrijf. Dit kan in combinatie met een subsidieaanvraag, maar ook als aparte dienstverlening worden afgenomen. Als eindresultaat heeft u dan een rapport met uw ondernemingsplan die geschikt is voor subsidieverstrekkende instanties, andere financiële instanties of voor uw bedrijfsvoering voor de komende jaren.

Belangrijke pijlers

Onze overheid wil bepaalde activiteiten en de economie stimuleren. De belangrijkste pijlers van de Nederlandse overheid zijn als volgt:

Duurzaamheid

Innovatie

Internationaal

Sociaal

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?