Subsidieaanvragen

Wanneer Nova Connect voor u subsidies gaat aanvragen, vormen wij een schakel tussen uw bedrijf en project enerzijds en de subsidieverstrekkende instantie anderzijds. Nova Connect is op de hoogte van de subsidiedoelstellingen en –vereisten en zal u hierover informeren. Wij onderhouden het contact met de subsidieverstrekker zowel voorafgaand aan het indienen tot wanneer de beschikking wordt afgegeven.


Werkwijze

  • Middels een interview (telefonisch of op locatie) verzamelen wij de benodigde informatie voor de aanvraag. Deze informatie kunt u ook ten dele schriftelijk aanleveren
  • We toetsen de informatie aan de hand van de subsidievereisten en koppelen dit terug naar u
  • De aanvraag wordt opgesteld naar het gewenste format van de subsidieverstrekker
  • Ter verificatie wordt de aanvraag aan u voorgelegd
  • Nova Connect dient de aanvraag in én onderhoud contact met de behandelend adviseur van de subsidieverstrekker
  • Bij aanvullende vragen zullen wij u benaderen om samen een doeltreffend antwoord te verstrekken

Belangrijke pijlers

Onze overheid wil bepaalde activiteiten en de economie stimuleren. De belangrijkste pijlers van de Nederlandse overheid zijn als volgt:

Duurzaamheid

Innovatie

Internationaal

Sociaal

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?