SUBSIDIE: een introductie

Sub·si·die (de; v; meervoud: subsidies): geldelijke ondersteuning van overheidswege.

Subsidie-regelingen

Wanneer er over subsidie wordt gesproken, dan gaat het veelal om een breed scale aan programma’s en regelingen die een financiële ondersteuning bieden. Subsidies worden verstrekt vanuit gemeenten, provincies, regio’s, nationale overheid en vanuit Europa.

Wat Nova Connect voor u kan betekenen

Subsidieonderzoek | Subsidieaanvragen | Subsidieadministratie | Ondernemingsplan

Subsidies voor het bedrijfsleven:
  • Fiscale programma’s in de vorm van aftrekposten, premiekortingen of korting op te betalen belastinggelden
  • Subsidieregelingen die in cash ondersteuning bieden door een bedrag aan de ondernemer over te maken
  • Programma’s die in natura ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van advies zonder kosten
  • Garantstellingen waarbij de overheid garant staat voor een (deel van een) lening
  • Kredieten met speciale voorwaarden zoals het vrijstellen van terugbetalingsverplichting wanneer een project niet slaagt
  • Fondsen die bepaalde activiteiten, bedrijven en/of stichtingen ondersteunen
Manieren van uitvoering van beschikking subsidie:
  • Op volgorde van binnenkomst “first come, first serve”. De eerste aanvraag krijgt als eerste subsidie.
  • Via een tenderprocedure waarbij de aanvragen worden gerangschikt op kwaliteit. De beste aanvraag krijgt als eerste subsidie.
  • Middels een loting waarin alle aanvragen worden meegenomen en op willekeurige basis de subsidie wordt verdeeld.

Nieuwsgierig naar wat we voor u kunnen betekenen?

We gaan er graag met u over in gesprek

Belangrijke pijlers

Onze overheid wil bepaalde activiteiten en de economie stimuleren. De belangrijkste pijlers van de Nederlandse overheid zijn als volgt:

Duurzaamheid

Op gebied van energie- en milieubesparing stimuleert onze overheid zowel investeringen die bijdragen aan de transitie naar koolstofarme en duurzame economie, als innovaties die hieraan bijdragen.

Innovatie

Om ons internationaal te kunnen profileren zijn er meerdere subsidieprogramma’s om innovaties te bevorderen. Van ontwikkelingsprojecten die voor uw eigen bedrijf innovatief zijn tot innovaties die op Europees niveau onderscheidend zijn.

Internationaal

Om internationaal ondernemerschap en grensoverschrijdende R&D samenwerkingsverbanden te stimuleren kunnen ondernemers adviezen krijgen, gebruik maken van exportverzekeringen & haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten uitvoeren.

Sociaal

De werkgever die investeert in duurzaam inzetbaar personeel (middels scholing en een gezonde werkplek) kan gebruik maken van diverse programma’s.

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?