Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Gaat u investeren in uw onderneming? Grote kans dat u in aanmerking komt voor subsidie!

Kan ik subsidie krijgen?

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Onder de BIK-regeling krijgt een ondernemer bij een investering, zoals de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe machine, computersysteem of elektrische bestelauto, een korting  die kan worden verrekend via de loonheffingen. Op Prinsjesdag 2020 is deze nieuwe investeringskorting geïntroduceerd. Met deze regeling wil het kabinet ondernemers stimuleren om te blijven investeren.

 • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting 3% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 2,44% van het investeringsbedrag.

De BIK kan gecombineerd worden met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Voorbeelden

Investering in zonnepanelen van € 500.000:

BIK (3%) = € 15.000
EIA (11,25%*) = € 56.250
Totaal € 71.250

Investering in elektrische bestelauto van € 75.000:

BIK (3%) = € 2.250
KIA (5,5%*) = € 4.077
MIA (9%*) = € 6.750
Totaal € 13.077

Investering in computersysteem van € 20.000:

BIK (3%) = € 600
KIA (7%*) = € 1.400
Totaal € 2.000

*afhankelijk van het belastingregime waar u onder valt. In deze voorbeelden zijn we uitgegaan van een vennootschapsbelastingtarief van 25%.

Need to know

Vereisten
 • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • De investering dient volledig betaald te zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 en binnen 6 maanden na die volledige betaling ook in gebruik genomen.
 • Voor de aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en een minimale investering van € 20.000 per aanvraag.
Deadlines
 • Het loket voor het aanvragen van de BIK gaat open vanaf 1 september 2021
 • Na 31 december 2022 houdt de BIK-regeling op te bestaan.
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.