Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Gaat u dit jaar investeren in een duurzamer bedrijfspand, een energiezuiniger machinepark, groene energieopwekking of een mooie elektrische auto? Grote kans dat u in aanmerking komt voor subsidie!

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Om de Nederlandse ondernemer aan te sporen om zijn bedrijf, het pand, het proces en de bedrijfsvoering te verduurzamen, zijn er diverse subsidieregelingen. Zo kunt u subsidie krijgen voor investeringen van LED-verlichting tot zonnepanelen en van isolatie tot biomassaverbrandingsinstallatie, en alles wat er tussen in zit. Er zijn investeringssubsidies die de aanschaf van energie- of milieubesparende middelen stimuleren, maar ook subsidies die het opwekken van groene stroom financieren.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscaal programma waarbij de overheid de ondernemer ondersteunt bij investeringen in milieubesparende voorzieningen, investeringen ten behoeve van de circulaire economie en duurzame energie. Het doel is om het bedrijfsleven te verduurzamen, zowel qua huisvesting als wat betreft bedrijfsvoering.

De MIA is een fiscaal programma en daarmee kunnen alleen bedrijven die belastingplichtig zijn in aanmerking voor deze regeling. Wanneer u investeert in een voorziening of middel dat op de Energielijst staat, dan kunt u tussen de 13,5% en 36% van het investeringsbedrag als extra fiscale aftrekpost opvoeren. Over dit bedrag betaalt u dan geen belasting wat een netto voordeel van 3  – 15%* van het investeringsbedrag oplevert.

Gepaard met de MIA gaat de Vamil-regeling. Voor een aantal investeringen op de Milieulijst komt u ook voor de Vamil in aanmerking, waardoor u een deel van het investeringsbedrag versneld kunt afschrijven.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen en projecten.

*afhankelijk van het belastingregime waar u onder valt.

Need to know

Vereisten
 • De investeerder is een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Het minimale investeringsbedrag per aanvraag is € 2.500.
 • De investering moet ten minste 5 jaar op de balans blijven staan.
 • De MIA kan niet aangevraagd worden in combinatie met de subsidieregelingen ISDE en EIA (m.u.v. bepaalde investeringen)
Deadlines
 • De investeerder/ondernemer kan te allen tijde een aanvraag indienen, mits deze binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdrachtdatum wordt ingediend.
Subsidie aanvragen

Voorbeelden

 • elektrische auto
 • gevelbegroeïngssysteem
 • daktuin
 • afvalscheidingsinstallatie
 • grijswaterrecyclingssyteem
 • productieapparatuur voor het maken van bioplastics
 • duurzame kassen
 • algen-, wier- of krooszuiveringsinstallatie

Veelgestelde vragen

Kan ik met terugwerkende kracht subsidie aanvragen voor investeringen die ik heb gedaan?

Ja, de subsidieaanvraag moet binnen drie maanden na opdrachtdatum worden ingediend. Wanneer u de opdracht langer dan drie maanden geleden heeft verstrekt, dan kunt u daarvoor geen aanvraag meer indienen.

Let op: wanneer een algemene bouwopdracht is verstrekt, zijn er mogelijkheden om opdrachten voor bepaalde onderdelen later te verstrekken. Neem altijd contact met ons op om dit te bespreken.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u bij de KvK staat ingeschreven, en voor door de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer, dan kunt u al gebruik maken van deze subsidie.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: Haakman Groep

De bedrijven van Haakman broeien de mooiste tulpen, exporteren de hoogste kwaliteit bollen en realiseren dit middels een duurzame bedrijfsvoering en vanuit een energiezuinig bedrijfspand te Wervershoof, Noord-Holland.

Haakman Flowerbulbs en H&M Flowers zijn de twee werkmaatschappijen van de groep. De eerste is gericht op de export van tulpenbollen en de laatste op het broeien van boltulpen. De bedrijfsactiviteiten lopen letterlijk in elkaar over. Zowel de kwekerij als de exporthal zijn gevestigd op hetzelfde adres en maken ten dele gebruik van dezelfde faciliteiten. Tot op heden hebben beide bedrijven elk een eigen waterkringloop om kruisbesmettingen te voorkomen. Een forse water- en energiebesparing kan echter gerealiseerd worden wanneer deze twee kringlopen worden gecombineerd en gesloten. Om dit te kunnen realiseren is een POP3-subsidie aangevraagd voor een investering in een zeer innovatief waterzuiveringssysteem. In totaal wordt 50% van de kosten vergoed, de subsidie bedraagt ruim € 104.000.

Daarnaast wordt er doorlopend geïnvesteerd in de verduurzaming van de panden en de bedrijfsvoering. Ook voor deze investeringen vraagt Nova Connect de subsidies aan, waaronder de EIA en MIA.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.