Eurostars

U gaat aan de slag met een zeer innovatief project en heeft hiervoor de armen ineengeslagen met een Europese partner. Op deze manier benut u zowel buitenlandse kennis als dat u een extra marktingang creëert.

Eurostars

Wanneer u de innovatieplanning voor 2020 aan het opmaken bent, sta dan ook stil bij de subsidiemogelijkheden die uw plannen kunnen accelereren. Innovatieve Europese MKB’ers komen in aanmerking voor diverse nationale en internationale subsidies. Eén van die subsidieprogramma’s is genaamd Eurostars. De focus van dit programma is het versnellen waarin innovatieve producten op de markt geïntroduceerd worden. Dit doen ze door de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden te subsidiëren. Specifiek van de MKB’ers die binnen Europa met elkaar samenwerken aan nieuwe technologieën en daarmee de Europese economie naar een hoger niveau tillen. Zelfs samenwerkingen met bedrijven uit een aantal landen buiten Europa worden gesubsidieerd, te weten Canada, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije en Israël.

Eurostars kent een gedecentraliseerde procedure. Dit houdt in dat de aanvraag beoordeeld wordt in Brussel, maar dat de subsidie op nationaal niveau wordt verstrekt. Het hangt dus per land af wat het subsidiepercentage en de maximale subsidie is.

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal € 500.000 per project voor de Nederlandse partner(s). Het subsidiepercentage is 35-45% van de totale subsidiabele projectkosten.

Need to know

Vereisten
 • Het project wordt uitgevoerd door ten minste twee onafhankelijke MKB’ers uit twee verschillende EU of gelieerde landen. De aanvragers moeten zogenaamde R&D-intensieve MKB’ers zijn. Dit houdt in dat ten minste 10% van de omzet of 10% van het personeelsbestand toegewijd moet zijn aan innovatie.
 • De samenwerking moet in balans zijn. Eén partner mag niet meer dan 75% van de kosten voor diens rekening nemen.
 • Het project moet afgerond worden binnen 36 maanden. Vervolgens dient de innovatie binnen twee jaar op de markt geïntroduceerd te worden.
 • De innovatie is marktgericht en heeft een civiele toepassing
 • Grote bedrijven en kennisinstellingen mogen wel deelnemen aan het project, maar komen niet in aanmerking voor subsidie.
Deadlines
 • 13 februari 2020
 • 3 september 2020
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb net een nieuw product ontwikkeld, kan ik met terugwerkende kracht hier subsidie voor aanvragen?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Innovatiesubsidies worden verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen, dan wel voor projecturen die nog gemaakt moeten gaan worden. Voor afgeronde projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u bij de KvK staat ingeschreven, dan komt u in aanmerking voor subsidie. Let wel op: er is nagenoeg geen enkele subsidie die 100% van de kosten subsidieert. Er wordt zodoende altijd gekeken of u het resterende gedeelte zelf kunt financieren. Uitzonderingen hierop zijn fiscale subsidies zoals de WBSO.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Libanon. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan u subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?

  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.