Innovatiebox

Brengt u uw eigen ontwikkelde product of programmatuur op de markt en gaat u daardoor (meer) winst maken? Dan is de Innovatiebox een hele interessante fiscale mogelijkheid om over een deel van deze winst slechts 9% vennootschapsbelasting te betalen.

Innovatiebox

Ook de innovatiebox is bedoeld om de innovatieve activiteiten in Nederland te bevorderen. Hiermee krijgt u een korting op de vennootschapsbelasting over de winst die voortkomt uit deze innovatie.

Indien u succesvol vernieuwende producten, processen of programmatuur heeft ontwikkeld en hiervoor een S&O verklaring heeft ontvangen, heeft u mogelijk toegang tot de innovatiebox. Bij toepassing van de innovatiebox wordt, kort gezegd, de winst uit deze innovatieve activiteiten belast tegen een effectief belastingtarief van 9% (2021).

Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de toerekening van de winst aan de innovatiebox, is het gebruikelijk om vooroverleg met de Belastingdienst te voeren. Hierin moet u zelf beargumenteren welk deel van de winst toe te wijzen is aan uw eigen ontwikkelingsactiviteiten.

Need to know

Vereisten
 • U bent een belastingplichtige in Nederland voor de vennootschapsbelasting.
 • U heeft succesvol zelf een nieuw product, proces of programmatuur ontwikkeld uit S&O-werk waarvoor u een WBSO-verklaring heeft ontvangen.
 • De innovatiebox is effectief wanneer er winst voortvloeit uit het ontwikkelde product, dienst of proces waarvoor WBSO is ontvangen.
 • De voorbrengingskosten (S&O kosten) zijn duidelijk apart inzichtelijk te maken (dit staat reeds in de WBSO-verklaring).
 • De innovatiebox is niet van toepassing op merken, logo’s en dergelijke.
Deadlines
 • De innovatiebox kan worden toegepast in alle jaren waarin aan de voorwaarden wordt voldaan en de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief is opgelegd, dus ook met terugwerkende kracht.
 • U moet wel blijven ontwikkelen in uw bedrijf. Dien een innovatiebox-verzoek dus tijdig in.
Innovatiebox aanvragen

Veelgestelde vragen

Mijn product is helemaal uitontwikkeld, kan ik de innovatiebox nog aanvragen?

Eén van de vereisten voor de innovatiebox is dat er nog steeds sprake is van S&O-activiteiten in uw bedrijf. U moet dus wel blijven (door) ontwikkelen om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op de innovatiebox?

Dat kan zeker. U moet wel aantonen dat u in uw startende onderneming een product heeft ontwikkelen, en blijft ontwikkelen, en winst gaat genereren uit de verkoop van uw eigen ontwikkelde product.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Jordanië. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan u subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.