MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Heeft u een briljant idee voor een zelfrijdende fiets? Bent u de ontdekker van de nieuwste variant van Tikkie of gaat u een textielmachine ontwikkelen die fruitafval als grondstof gebruikt? Grote kans dat u in aanmerking komt voor subsidie.

MIT

Het MIT-programma is bedoeld om Nederlandse MKB’ers te stimuleren in hun ontwikkelingsprojecten. Een project moet bijdragen aan het versterken van één of meerdere Nederlandse topsectoren. Dit zijn sectoren waar Nederland in excelleert op internationaal niveau. De topsectoren zijn: Agri & Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en Biobased Economy, Life Science & Health (LSH), High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Water, Creatieve Industrie en Logistiek.

Verschillende type projecten komen in aanmerking voor MIT-subsidie:

Haalbaarheidsstudies

Dit zijn onderzoeksprojecten naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkelingsproject. Een dergelijke studie bestaat uit literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyses. Daarnaast komen ook industrieel onderzoek en/of technische ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking. Het zwaartepunt ligt echt op het uitvoeren van een deskresearch (ten minste 60% van het project).

Subsidie: max € 20.000

R&D-samenwerkingsprojecten

De werkzaamheden die gesubsidieerd worden zijn:

 • industrieel onderzoek: dit is toegepast technisch onderzoek waarbij wordt onderzocht welke techniek op welke manier geschikt is voor het realiseren van de innovatie.
 • experimentele ontwikkeling: het ontwikkelen van een product, proces of programmatuur tot het moment dat de werking ervan is aangetoond in een operationele omgeving.

Deze werkzaamheden worden voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee Nederlandse MKB’ers.

Subsidie: max. € 350.000

Kennisvouchers

Wanneer een MKB’er voor een voorgenomen ontwikkelingsproject een kennisvraag heeft welke voorgelegd moet worden aan een kennisinstelling, dan kan daarvoor de kennisvoucher aangevraagd worden.

Subsidie: max. € 3.750

Netwerkactiviteiten

Deze deelregeling is bedoeld voor een Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) die een dergelijk evenement wil organiseren in diens branche. MKB’ers kunnen hieraan deelnemen, maar geen subsidie voor krijgen.

Need to know

Vereisten
 • U bent een in Nederland gevestigde ondernemer;
 • U bent een MKB’er (max. 250 medewerkers, max. € 50 mln omzet of max € 43 mln balanstotaal);
 • U gaat een nieuw product, proces of programmatuur ontwikkelen en/of doet onderzoek daarnaar;
 • Uw samenwerkingspartner (indien aanwezig) is ook een MKB’er;
 • Afhankelijk van waar u bent gevestigd, moet u op nationaal of provinciaal niveau uw aanvraag indienen.
Deadlines
 • Openingsdatum is 9 april 2024 voor Haalbaarheidsstudies en Kennisvoucher
 • Haalbaarheidsstudies en kennisvouchers worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
 • Openingsdatum voor R&D-samenwerkingsprojecten is 11 juni en sluit op 17 september 2024.
 • R&D-samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op kwaliteit volgens een tendersysteem.
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb net een nieuw product ontwikkeld, kan ik met terugwerkende kracht hier subsidie voor aanvragen?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Innovatiesubsidies worden verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen, dan wel voor projecturen die nog gemaakt moeten gaan worden. Voor afgeronde projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u bij de KvK staat ingeschreven, dan komt u in aanmerking voor subsidie. Let wel op: er is nagenoeg geen enkele subsidie die 100% van de kosten subsidieert. Er wordt zodoende altijd gekeken of u het resterende gedeelte zelf kunt financieren. Uitzonderingen hierop zijn fiscale subsidies zoals de WBSO.

Ik heb een briljant idee en heb een bedrijf ingeschakeld om het voor me te maken. Kan ik voor die kosten subsidie aanvragen?

Dit is alleen mogelijk wanneer u zelf ook tijd investeert in de technische uitwerking en ontwikkeling van dit idee. Het volledig uitbesteden van de ontwikkeling van uw productidee is niet subsidiabel.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Aanvragen voor de MIT worden altijd op basis van een combinatie fee ingediend. U betaald een vast bedrag vooraf. Pas wanneer u de subsidie is toegekend, brengen wij onze provisie in rekening.

Ik wil niet alleen subsidie voor mezelf aanvragen, maar ook voor mijn samenwerkingspartner. Is dat mogelijk?

Ja, wij kunnen voor alle samenwerkingspartners de subsidieaanvragen indienen. Dit is ook voor ons overzicht handig én op basis van deze informatie kunnen wij gelijk een inschatting maken van andere subsidiemogelijkheden.

Wel hebben we per partner een machtiging nodig om namens hen een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Succesverhaal: Hijs- en Hefgroep BSB / Enduro / Koster Industrial Textiles

In 2018 is de subsidiesamenwerking opgestart met in eerste instantie Enduro Softslings. Subsidie is aangevraagd voor een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een set softslings die een last van 5000 ton kan verplaatsen. Subsidie is verstrekt door Provincie Noord-Holland om dit project uit te kunnen voeren.

Vervolgens is de samenwerking geïntensiveerd en heeft Nova Connect voor BSB Hoorn en voor Koster Industrial Textiles een subsidie toegekend gekregen waarmee de duurzame inzetbaarheid van hun personeel nog beter werd. Beide bedrijven zijn reeds koplopers op gebied van een duurzaam team, maar blijven hierin investeren. De overheid investeert mee met ruim € 15.000 aan subsidie.

Verder is voor BSB Hoorn een subsidie toegekend voor een R&D-samenwerkingsproject waarmee een innovatief platform wordt ontwikkeld voor het keuren en bijhouden van gereedschappen zoals hijsmiddelen.

Tot slot regelt Nova Connect ook alle WBSO-aanvragen voor deze bedrijven en ondernemers.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.