Valorisatie

Heeft u een briljant idee voor een zelfrijdende fiets? Bent u de ontdekker van de nieuwste variant van Tikkie of gaat u een textielmachine ontwikkelen die fruitval als grondstof gebruikt? Grote kans dat u in aanmerking komt voor subsidie.

Valorisatie

De subsidie van Valorisatie 2018 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten die snel op de markt gebracht kunnen worden. Het doel is zowel om innovatie te bevorderen, als bedrijven te laten groeien, waardoor ook meer werkgelegenheid wordt gerealiseerd.

Deze regeling is bedoeld voor MKB’ers die gevestigd zijn in Noord-Nederland, te weten Friesland, Groningen en Drenthe. Deze ondernemers ontwikkelen én valoriseren een innovatie met economische en duurzame impact, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen en grote bedrijven.

Het subsidiepercentage verschilt per project maar ligt tussen de 30%-35% met een minimum van €100.000. De regeling dekt de kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype.

Need to know

Vereisten
  • U bent een in Noord-Nederland gevestigde ondernemer;
  • U ontwikkelt een marktgericht product met een interessante businesscase;
  • U werkt samen met een kennisinstelling en/of grootbedrijf;
Deadlines
  • De regeling staat open voor aanvragen vanaf 2018
  • De deadline is 30 april 2019
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb net een nieuw product ontwikkeld, kan ik met terugwerkende kracht hier subsidie voor aanvragen?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Innovatiesubsidies worden verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen, dan wel voor projecturen die nog gemaakt moeten gaan worden. Voor afgeronde projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u bij de KvK staat ingeschreven, dan komt u in aanmerking voor subsidie. Let wel op: er is nagenoeg geen enkele subsidie die 100% van de kosten subsidieert. Er wordt zodoende altijd gekeken of u het resterende gedeelte zelf kunt financieren. Uitzonderingen hierop zijn fiscale subsidies zoals de WBSO.

Ik heb een briljant idee en heb een bedrijf ingeschakeld om het voor me te maken. Kan ik voor die kosten subsidie aanvragen?

Dit is alleen mogelijk wanneer u zelf ook tijd investeert in de technische uitwerking en ontwikkeling van dit idee. Het volledig uitbesteden van de ontwikkeling van uw productidee is niet subsidiabel.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De kosten voor het opstellen van een aanvraag voor een dergelijke regeling als Valorisatie is een combinatie van een vaste fee en een succes fee die u alleen betaald wanneer de subsidie is toegekend.

Ik wil niet alleen subsidie voor mezelf aanvragen, maar ook voor mijn samenwerkingspartner. Is dat mogelijk?

Ja, wij kunnen voor alle samenwerkingspartners de subsidieaanvragen indienen. Dit is ook voor ons overzicht handig én op basis van deze informatie kunnen wij gelijk een inschatting maken van andere subsidiemogelijkheden.

Wel hebben we per partner een machtiging nodig om namens hen een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Succesverhaal: Hijs- en Hefgroep BSB / Enduro / Koster Industrial Textiles

In 2018 is de subsidiesamenwerking opgestart met in eerste instantie Enduro Softslings. Subsidie is aangevraagd voor een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een set softslings die een last van 5000 ton kan verplaatsen. Subsidie is verstrekt door Provincie Noord-Holland om dit project uit te kunnen voeren.

Vervolgens is de samenwerking geïntensiveerd en heeft Nova Connect voor BSB Hoorn en voor Koster Industrial Textiles een subsidie toegekend gekregen waarmee de duurzame inzetbaarheid van hun personeel nog beter werd. Beide bedrijven zijn reeds koplopers op gebied van een duurzaam team, maar blijven hierin investeren. De overheid investeert mee met ruim € 15.000 aan subsidie.

Verder is voor BSB Hoorn een subsidie toegekend voor een R&D-samenwerkingsproject waarmee een innovatief platform wordt ontwikkeld voor het keuren en bijhouden van gereedschappen zoals hijsmiddelen.

Tot slot regelt Nova Connect ook alle WBSO-aanvragen voor deze bedrijven en ondernemers.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

In welke sector bent u actief?

[group acties]

Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


[/group]

[group uitkomst]

U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.[/group]