Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerkzaamheden (WBSO)

Heeft u een briljant idee voor een zelfrijdende fiets? Bent u de ontdekker van de nieuwste variant van Tikkie of gaat u een textielmachine ontwikkelen die fruitafval als grondstof gebruikt? Grote kans dat u in aanmerking komt voor subsidie.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerkzaamheden (WBSO of kort gezegd S&O) is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die zelf nieuwe producten, processen of programmatuur gaan ontwikkelen. Het maakt niet uit of u dit voor uzelf ontwikkelt, of ten behoeve van uw klant, zolang u daar maar zelfstandig onderzoek voor moet doen en prototypes gaat maken en testen.

De WBSO is een fiscaal programma. De subsidie is afhankelijk van wie de werkzaamheden uitvoert (personeel op de loonlijst of een zelfstandige die IB-plichtig is). De subsidie betreft een korting op de af te dragen loonheffing en/of een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal S&O-uren die u of uw medewerkers spendeert aan het project. Ook wanneer u investeert in materiaal voor het prototype en bijvoorbeeld destructieve testen, kunt u deze kosten en uitgaven opgeven bij de WBSO, wat wederom zal resulteren in een fiscaal voordeel.

Voor ondernemers met personeel verlaagt de WBSO dus de af te dragen loonheffing. Deze aftrek wordt berekend op basis van het aantal uren dat aan het project besteed en de kosten en uitgaven die zijn gemaakt (of op basis van forfait). De subsidiepercentages voor de WBSO zijn als volgt:

2023 2024
Tarief eerste schijf

Tarief eerste schijf starters

32%

40%

32%

40%

Grens eerste schijf € 350.000 € 350.000
Tarief tweede schijf 16% 16%

Voor ondernemers zonder personeel bedraagt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (ondernemersaftrek in de aangifte inkomstenbelasting) € 14.202 met extra aftrek voor starters van € 7.106 (in 2024).

Wanneer moet je aanvragen en voor welk termijn?

Duur van de subsidiabele periode De subsidiabele periode gaat in per de 1e van de volgende kalendermaand en loopt automatisch tot het einde van het kalenderjaar
Aanvraagperiodes Elke maand, met een minimaal termijn van 3 maanden. De laatste aanvraag kan zodoende op 30 september worden ingediend.
Aantal aanvragen per jaar 4 (let op: vormvrije aanvragen tellen niet mee)

Een ondernemer hoeft de S&O-subsidie niet evenredig te verzilveren. Deze kan de subsidie toepassen in de maanden waarin dat het beste uitkomt.

Need to know

Vereisten
 • U bent een in Nederland gevestigde ondernemer;
 • De S&O-werkzaamheden voert u zelf binnen het bedrijf uit;
 • De S&O-werkzaamheden voert u binnen de EU uit;
 • Er wordt een nieuw product, proces of programmatuur ontwikkeld;
 • Als zelfstandige maakt u ten minste 500 S&O-uren op jaarbasis (voor S&O-medewerkers geldt deze eis niet);
 • Projecten mogen wel al begonnen zijn, maar alleen voor toekomende uren kunt u subsidie aanvragen.
Deadlines
 • Zelfstandigen kunnen op elk moment een nieuw project aanmelden.
 • Voor S&O-medewerkers op de loonlijst kan maximaal vier keer per jaar een aanvraag worden beschikt.
 • De laatste aanvraag moet uiterlijk 30 september worden ingediend
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb net een nieuw product ontwikkeld, kan ik met terugwerkende kracht hier subsidie voor aanvragen?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Innovatiesubsidies worden verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen, dan wel voor projecturen die nog gemaakt moeten gaan worden. Voor afgeronde projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u bij de KvK staat ingeschreven, dan komt u in aanmerking voor subsidie. Let wel op: er is nagenoeg geen enkele subsidie die 100% van de kosten subsidieert. Er wordt zodoende altijd gekeken of u het resterende gedeelte zelf kunt financieren. Uitzonderingen hierop zijn fiscale subsidies zoals de WBSO.

Ik heb een briljant idee en heb een bedrijf ingeschakeld om het voor me te maken. Kan ik voor die kosten subsidie aanvragen?

Dit is alleen mogelijk wanneer u zelf ook tijd investeert in de technische uitwerking en ontwikkeling van dit idee. Het volledig uitbesteden van de ontwikkeling van uw productidee is niet subsidiabel.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Aanvragen voor de WBSO worden altijd op basis van ‘no cure – no pay’ ingediend. Pas wanneer u de subsidie is toegekend, brengen wij onze provisie in rekening.

Ik wil niet alleen subsidie voor mezelf aanvragen, maar ook voor mijn samenwerkingspartner. Is dat mogelijk?

Ja, wij kunnen voor alle samenwerkingspartners de subsidieaanvragen indienen. Dit is ook voor ons overzicht handig én op basis van deze informatie kunnen wij gelijk een inschatting maken van andere subsidiemogelijkheden.

Wel hebben we per partner een machtiging nodig om namens hen een subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Succesverhaal: Hijs- en Hefgroep BSB / Enduro / Koster Industrial Textiles

In 2018 is de subsidiesamenwerking opgestart met in eerste instantie Enduro Softslings. Subsidie is aangevraagd voor een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een set softslings die een last van 5000 ton kan verplaatsen. Subsidie is verstrekt door Provincie Noord-Holland om dit project uit te kunnen voeren.

Vervolgens is de samenwerking geïntensiveerd en heeft Nova Connect voor BSB Hoorn en voor Koster Industrial Textiles een subsidie toegekend gekregen waarmee de duurzame inzetbaarheid van hun personeel nog beter werd. Beide bedrijven zijn reeds koplopers op gebied van een duurzaam team, maar blijven hierin investeren. De overheid investeert mee met ruim € 15.000 aan subsidie.

Verder is voor BSB Hoorn een subsidie toegekend voor een R&D-samenwerkingsproject waarmee een innovatief platform wordt ontwikkeld voor het keuren en bijhouden van gereedschappen zoals hijsmiddelen.

Tot slot regelt Nova Connect ook alle WBSO-aanvragen voor deze bedrijven en ondernemers.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.