DHI

U wilt uw product op een nieuwe buitenlandse markt gaan afzetten, maar er zijn nog een aantal obstakels die onderzocht en weggenomen moeten worden. Voor deze trajecten kunt u aanspraak maken op de DHI -subsidie.

Demonstratieproject, Haalbaarheidsstudie, Investeringsvoorbereidingsproject (DHI)

Nederland is een handelsland. Naast dat wij vele producten importeren en als groothandel fungeren, wil onze overheid de Nederlandse MKB’ers stimuleren om hun producten in het buitenland af te zetten. Hiervoor is het subsidieprogramma Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opgesteld.

In 2020 is € 4 miljoen beschikbaar voor de DGGF-landen (zie hier de lijst) en € 5 miljoen voor de overige alle landen (m.u.v. sanctielanden en overzeese gebieden van het Nederlands Koninkrijk). Ook bedrijven die gevestigd zijn in het Caribisch gebied van het Nederlands Koninkrijk komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voor een aantal landen is extra subsidie mogelijk, in plaats van 50% van de kosten wordt 60% vergoed.

Vanaf 2019 worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari worden ingediend, dus wees er snel bij.

Demonstratieproject

Om zaken te kunnen doen in uw doelland moet u eerste uw techniek, product of dienst demonstreren om potentiële klanten te genereren en overtuigen om in uw product te investeren. De reden hiervoor is dat uw dat uw techniek, product of dienst nieuw is voor dit land. Middels de presentatie toont u aan dat het toegevoegde waarde heeft en onder lokale omstandigheden toepasbaar is.

Daarnaast moet u binnen 3 jaar ten minste 10x het subsidiebedrag aan export genereren naar aanleiding van het demonstratieproject.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 200.000.

Haalbaarheidsstudie

Om een bedrijf uit een doelland te overtuigen om in uw techniek, product of dienst te investeren, moet er een technische en financieel haalbaarheidsstudie worden gedaan. Dit onderzoek is geen marktonderzoek, maar een onderzoek ten behoeve van de potentiële klant om aan te tonen dat het technisch haalbaar en financieel interessant is om uw product af te nemen.

Op basis van het rapport met de onderzoekresultaten neemt de potentiële klant een beslissing om te investeren in uw product.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 100.000.

Investeringsvoorbereidingsproject

Uw bedrijf wil internationaal gaan ondernemen in een opkomende markt of ontwikkelingsland om zo de export te intensiferen, maar voordat de beslissing wordt genomen wordt er eerst een onderzoek uitgevoerd. Dit is een investeringsvoorbereidingsstudie naar o.a. de benodigde strategie, het productieproces en de benodigde faciliteiten, het financieringsplan, en de organisatorische, marketing technische en juridische vraagstukken.

Aan het eind van de studie wordt een businessplan opgeleverd die voor het moederbedrijf doorslag geeft om wel of niet te gaan investeren in het doelland.

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal
€ 100.000.

Need to know

Vereisten
 • De hoofdaanvrager is MKB’er
 • Subsidiabele kosten zijn ten minste € 50.000 en maximaal € 400.000
 • Het aangevraagde subsidiebedrag is niet meer dan 25% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar
 • De aanvrager heeft minstens drie medewerkers in dienst (incl. directie)
 • Het subsidiebedrag blijft binnen de deminimissteunruimte (max. € 200.000 subsidie over de afgelopen drie belastingjaren)
 • Met dit project wordt een export gerealiseerd ter waarde van ten minste 10x het subsidiebedrag
Deadlines
 • Vanaf 15 januari is het mogelijk om aanvragen in te dienen.
 • De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik wil een nieuwe fabriek in India gaan bouwen, past dat project bij deze regeling?

Ja, via een investeringsvoorbereidingsstudie brengt u in kaart wat de commerciële mogelijkheden zijn voor uw bedrijf middels deze investering en onderzoekt u de obstakels die u tegen kunt komen. Op basis van het onderzoeksrapport kan uw directie een beslissing maken om het investeringsproject van de nieuwe fabriek in India door te laten gaan.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Dat wordt heel lastig. Het subsidiebedrag is namelijk ten dele gebaseerd op uw omzet van de afgelopen drie jaar. Geen omzetcijfers betekent dan ook geen subsidie.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor de DHI-subsidieaanvragen werken wij met een combinatietarief van een vaste fee en een provisiepercentage. De vaste fee is opgedeeld in twee fasen, te weten: (I) werkzaamheden t/m het intakegesprek en (II) werkzaamheden t/m indiening en afronding van de subsidieaanvraag. Pas na toekenning van de subsidie wordt het provisiepercentage in rekening gebracht.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Libanon. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.