Horizon 2020

Wanneer u Nederland ontgroeid bent en op internationaal niveau innovatieve projecten uitvoert, dan kunt u een beroep doen op diverse Europese subsidiegelden via het Horizon 2020 programma.

Horizon 2020

Nederland is één van de innovatieleiders van Europa (European Innovation Scoreboard). Onze ondernemers, en met name mkb’ers, ontwikkelen veel nieuwe producten, processen, programma’s en diensten. Daarnaast is er een goed fiscaal en politiek klimaat die bevorderlijk is voor innovatie. Zo heeft Nederland diverse subsidieprogramma’s die innovatie op nationaal, Europees en wereldwijd niveau stimuleren.

Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken met andere Europese partijen, kunnen een beroep doen op subsidies vanuit het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Ook partners uit gelieerde landen mogen deel uitmaken van uw consortium.

SME-instrument

Europese MKB’ers kunnen gebruik maken van het SME-instrument voor hun innovatieprojecten. Het gaat om risicovolle R&D-projecten met een zeer interessante businesscase.

 • Fase I: Afgelopen in 2019.
 • Fase II: Opschaling van een innovatieve startup in Europa waarvoor een subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten tot max € 2,5 mln wordt verstrekt
 • Fase III: Coaching waarvoor geen kosten in rekening wordt gebracht.

Jaarlijks zijn er vier deadlines voor Fase II. Een nieuwe optie voor Fase II is het aanvragen van een additionele investeringsbedrag tot max. € 15 miljoen.

Fast Track Innovation

Deze subsidie is bedoeld voor high risk – high gain disruptieve innovatie projecten. De focus is op projecten in TRL-fase 6 t/m 7, oftewel, bewezen technologieën die nu in een operationele omgeving gedemonstreerd moeten worden om vervolgens snel op de markt geïntroduceerd te worden.

Subsidie bedraagt 70% van de kosten tot een max van € 3 mln.

Consortia bestaan uit 3 tot 5 entiteiten uit ten minste 3 verschillende EU-lidstaten en gelieerde staten. Omdat het programma gericht is op het bevorderen van het in de markt zetten van innovaties, is het belangrijk dat commerciële partijen een grote rol spelen in het consortium. Zodoende moet ten minste 60% van de kosten gemaakt worden door ‘industriële’ for profit entiteiten.

Industrial Leadership

Dit is een onderdeel van het Horizon 2020 programma, en is een kapstok voor diverse deelregelingen waarin innovatie tot stand komt binnen consortia met ten minste drie partners uit drie verschillende EU en gelieerde landen.

Jaarlijks worden diverse calls gepubliceerd die innovatieve oplossingen zoeken voor specifieke Europese problemen en uitdagingen. Het is belangrijk dat uw project exact past bij de probleemstelling en gewenste oplossing zoals beschreven in de oproep.

Subsidie tussen € 2 miljoen en € 15 miljoen, het percentage: 60-80%.

Need to know

Vereisten
 • Met uitzondering van het SME-instrument moet uw consortium bestaan uit ten minste drie partners uit drie verschillende EU of gelieerde landen;
 • Het project mag pas beginnen na toekenning van de subsidie;
 • Uw innovatie moet exact het probleem oplossen zoals beschreven in de oproep;
 • Bij SME-instrument en de FTI komen alle innovatieve projecten in aanmerking, dit zorgt echter wel voor extra competitie.
Deadlines
 • SME-instrument Fase II 2020
  • 8 januari – 18 maart – 19 mei – 7 oktober
 • FTI 2020:
  • 19 februari – 9 juni – 27 oktober
 • Horizon 2020: verschilt per oproep
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb met Europese partners een nieuw product ontwikkeld, kan ik met terugwerkende kracht hier subsidie voor aanvragen?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Innovatiesubsidies worden verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen, dan wel voor projecturen die nog gemaakt moeten gaan worden. Voor afgeronde projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, maar dan moet u wel deel uitmaken van een sterk internationaal consortium. Europese projecten hebben een grote (financiële) omvang en u moet duidelijk kunnen maken dat u zowel het werk kunt leveren als de niet gesubsidieerde kosten kunt dragen. Daarnaast is een mix van commerciële partijen, kennisinstellingen en publieke instellingen belangrijk voor Europese aanvragen.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Libanon. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.