Partners voor Water

Nederland is een waterland en staat internationaal bekend om haar innovatieve watertechnologieën. Het delen en vermarkten van deze technologieën zorgt voor versteviging van deze positie.

Partners voor Water (PvW)

Waterveiligheid en Waterzekerheid  in Stedelijke Delta (WWSD)

Partners voor Water is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. Zowel bedrijven, als kennisinstellingen en NGO’s kunnen gebruik maken van deze subsidie. De focus van de PvW ligt op de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD).

De subsidie stimuleert projecten die vernieuwende Nederlandse kennis en kunde inzake watertechnologie op een buitenlandse markt introduceren. Specifiek worden projecten gezocht die te maken hebben met één of meerdere  van de volgende thema’s:

 • drinkwater en sanitatie;
 • watergovernance;
 • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal);
 • klimaat;
 • (water)veiligheid;
 • voedsel en ecosystemen;
 • water en energie.

Haalbaarheidsstudies

In een haalbaarheidsproject worden de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project bepaald. Een haalbaarheidsproject onderzoekt een concreet probleem waar uw concrete methode/technologie/aanpak een mogelijke oplossing voor is. Hieruit moet blijken of uw oplossing voldoende kans van slagen heeft. Zo niet, dan bespaart dat u de moeite van het opzetten van een pilot.

De maximale projectomvang van een haalbaarheidsproject is €250.000. Het subsidiepercentage ligt tussen de 50% en 70% van de subsidiabele kosten.

Demonstratieprojecten

In een pilotproject test u uw prototype in de praktijk, op een kleine en realistische schaal, met als doel te demonstreren dat uw oplossing in een operationele omgeving werkt. Deze producten, methodes of diensten binnen een pilotproject bevatten vernieuwende Nederlandse kennis en kunde voor waterveiligheid en waterzekerheid. Pilotprojecten zijn geen projecten om kennis te versterken.

De maximale projectomvang van een pilotproject is €600.000. De subsidiebijdrage is maximaal 40% tot 60% van uw projectomvang

Need to know

Vereisten
 • Een intakegesprek op basis van uw projectidee is verplicht voor het indienen van een aanvraag;
 • Uw project moet een afgebakend probleem in een lokale buitenlandse situatie op kunnen lossen;
 • Bij uw pilotproject moet altijd sprake zijn van experimentele ontwikkeling (het routinematig wijzigen van bestaande activiteiten valt niet onder experimentele ontwikkeling);
 • Het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om een succesvol project af te ronden;
 • Buitenlandse partners kunnen via de Nederlandse penvoerder subsidie ontvangen.
Deadlines
 • De eerste deadline is van 7 januari t/m 8 februari 2019
 • De tweede deadline is van 1 juli t/m 6 september 2019
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik ben al actief in een land en wil daar mijn nieuwe watertechnologie demonstreren. Is dat subsidiabel?

Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in landen waar u reeds bekend bent. Wel moeten er nog obstakels zijn waardoor u uw watertechnologie niet in één keer op de markt daar kan introduceren. Oftewel, er moet een reden zijn waarom u eerst een haalbaarheidsstudie of demonstratieproject moet uitvoeren alvorens de markt te kunnen betreden.

Wij hebben een innovatief drinkwatersysteem ontwikkeld voor afgelegen gebieden. Kunnen wij financiële steun krijgen vanuit het PvW-programma?

Helaas past dit project niet bij de regeling. Het is namelijk belangrijk dat de watertechnologie gericht is op de stedelijke gebieden en delta’s. Projecten met een sterke agri/rurale focus, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Wellicht is het mogelijk om uw project anders vorm te geven, zodat het beter aansluit bij dit subsidieprogramma. Wij denken hier graag over mee.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Subsidieaanvragen voor het PvW-programma doen wij op basis van een combinatietarief van een vaste vergoeding en een provisiepercentage bij toekenning van de subsidie. De vaste vergoeding is opgedeeld in twee fases: (I) werkzaamheden t/m intakegesprek; (II) werkzaamheden t/m indiening en afronding van de subsidieaanvraag.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Libanon. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

In welke sector bent u actief?

Welke acties wilt u dit jaar ondernemen?

U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.