InnoWWide

Heeft u de ambitie om met een partner buiten de EU een innovatief product te gaan ontwikkelen? Dan zal u hiervoor eerst een uitgebreid verkennend onderzoek moeten uitvoeren, voordat u een dergelijk samenwerkingstraject zal gaan opzetten.

Viability Assessment Projects (VAP)

voor internationaal marktgeoriënteerde innovaties.

INNOWWIDE is bedoeld om Europese, zeer innovatieve MKB-bedrijven op de voorgrond te plaatsen op internationale markten.

Vanuit de Europese Unie is de ambitie uitgesproken om onze innovatie meer te profileren buiten ons geografisch gebied. Zodoende worden internationale R&D-samenwerkingsprojecten met hoge marktpotentie gestimuleerd wanneer deze worden uitgevoerd met een partner buiten de EU. Een dergelijk project brengt veel risico’s met zich mee, zowel technologisch als economisch en juridisch. Voor het overkomen van de drempel om samen te gaan werken aan een innovatie kunt u eerst een onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden om samen met uw partner een innovatie in de markt te gaan zetten.

Hiervoor is het instrument Viability Assesment Project (VAP) in het leven geroepen. Het betreft een verkennend onderzoek dat wordt uitgevoerd samen met een lokale partner om de praktische, technologische en commerciële haalbaarheid van marktintroductie van een innovatie in kaart te brengen. Met dit onderzoek wordt inzichtelijk of de gezamenlijke innovatie technisch haalbaar is; hoe de innovatie aansluit op de lokale behoeften en condities; en wat benodigd is voor een succesvolle marktintrede.

Deze regeling is bedoeld voor innovatieve MKB-bedrijven met winstoogmerk, waaronder jonge bedrijven en start-ups, uit elke sector die op zoek zijn naar concurrentie en het starten van activiteiten in nieuwe en opkomende markten overal ter wereld.

De geografische markten waar deze regeling zich op richt zijn:

 1. Ontwikkelde economieën: Australië, Canada, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, Singapore, Taiwan, Verenigde Staten.
 2. Grote opkomende economieën: Brazilië, China, India, Rusland, Mexico.
 3. Ontwikkelingslanden: meerdere Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen.

De subsidie is een vast bedrag van € 60.000.

Need to know

Vereisten
 • Hoofdaanvrager is een MKB’er, samenwerking met andere partijen is toegestaan
 • De minimale kosten bedragen € 86.000 (70% hiervan is € 60.000)
 • Het project duurt niet langer dan 6 maanden
 • Aanvraag wordt ingediend in het Engels
 • Het project wordt uitgevoerd samen met een lokale partner
Deadlines
 • Vanaf 1 april kunnen aanvragen ingediend worden
 • De sluitingsdatum is 31 mei 2019
 • Bericht over toekenning is in september 2019
 • Start van het project is eind 2019
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik ga deze zomer starten met een onderzoek naar de oprichting van een zusterbedrijf in Colombia. Vallen deze activiteiten onder deze regeling?

Het kan zijn dat dit project in aanmerking komt voor de VAP, op voorwaarde dat er sprake is van gezamenlijke R&D-activiteiten die een innovatief product opleveren die vanuit dit zusterbedrijf in de markt gezet gaat worden.

Let op: u mag nog niet in de zomer beginnen. U mag uw project pas eind 2019 opstarten.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, deze subsidie is ook juist bedoeld voor start-ups die een innovatief product hebben ontwikkeld met grote marktpotentie buiten Europa.

Samen met mijn ketenpartners ga ik onderzoek doen naar het marktkansen voor onze innovatie. Kunnen we ook als consortium indienen?

Ja, u mag als consortium indienen. Het is echter wel belangrijk dat een MKB’er de hoofdaanvrager is én dat het MKB het grootste gedeelte van het consortium beslaat.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: LG Sonic

Als zeer innovatieve scale-up heeft LG Sonic heeft als missie om water te reinigen zonder chemicaliën. Dit doen zij met succes én met subsidie.

Wij hebben met LG Sonic gewerkt aan meerdere subsidieaanvragen. Zo hebben we in 2017 twee subsidieaanvragen ingediend voor het programma Partners voor Water. Eén betreft een haalbaarheidsstudie naar het verwijderen van fosfaat en algen in Lake Qaroun in Jordanië. De ander betreft een demonstratieproject van de nieuwste buoy op basis van zonne-energie die grote meren in de Verenigde Staten gaan reinigen van algen. Gezamenlijk hebben de projecten bijna € 400.000 aan subsidie ontvangen.

In 2016 heeft Nova Connect voor het consortium LG Sonic (NL), Control Data Systems (RO) en Sonic Norway (NO) de Eurostars subsidie aangevraagd én toegekend gekregen. De bedrijven gaan een systeem ontwikkelen dat middels ultrasound op milieuvriendelijke wijze zeeluizen elimineert in zalmkwekerijen. Het project kent een totale omvang van € 2,2 miljoen en een duur van 30 maanden. Elke partner heeft in eigen land subsidie verstrekt gekregen op basis van de Eurostars-toekenning.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan u subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.