MKB!dee

De zoektocht naar oplossingen om de MKB'er te stimuleren te investeren in scholing en onderwijs van werkenden. Heeft u een goed idee?

MKB!dee

Werkgevers ervaren belemmeringen bij het investeren in scholing en opleiding, onder andere door verloop, maar ook door (te) lage startkwalificaties. Het is noodzakelijk dat er een grootschalige en structurele oplossing komt voor deze problemen. Hiermee kan een schadelijk tekort aan technisch onderlegd personeel voorkomen worden.

Het doel van het subsidieprogramma MKB!dee is dan ook:

Het stimuleren van schaalbare oplossingen voor het wegnemen van belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling door MKB’ers. Voorgestelde oplossingen moeten schaalbaar en/of breed inzetbaar zijn en een creatieve en innovatieve inslag is zeer gewenst.

De subsidie bedraagt 100% van de kosten tot een maximum van € 125.000. Het maximum voor een samenwerkingsverband is € 200.000.

Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel

Het tekort aan voldoende goed opgeleide technici is een algemene bottleneck voor MKB-ondernemers. Aangezien het lastig is om te voorzien aan een grote stroom nieuwe technische arbeidskrachten, moet er gekeken worden naar de potentie die in de huidige arbeidsgroep zit. Ondernemers ervaren echter belemmeringen bij het opleiden en scholen van personeel. Projecten die worden ingediend voor dit thema moeten ervoor zorgen dat MKB’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo bij te dragen aan meer technisch opgeleid personeel.

Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

Het is van belang om continu het arbeidspotentieel te versterken, vooral vanwege de snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en maatschappelijke uitdagingen. Door technologische ontwikkelingen hebben 800.000 werkenden elk jaar om- en bijscholing nodig, des te meer omdat de acceptabele transitie als gevolg van technische innovaties beperkt is. MKB’ers kunnen hier een essentiële rol in spelen, mits zij de juiste tools en faciliteiten daarvoor hebben. Dit thema zoekt zodoende projecten met een focus op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.

Investeringen in menselijk kapitaal voor de klimaat- en energietransitie

Het algemene knelpunt voor de energie- en klimaattransitie is niet het tekort aan geld of ideeën, maar een tekort aan goed geschoolde mensen die de ideeën kunnen realiseren en toepassen in de praktijk. De individuele MKB-ondernemer heeft in mindere mate kennis, kunde of middelen om tijdig te anticiperen op alle mogelijkheden in de energietransitie. Daarom wordt binnen dit thema gevraagd om projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen op een andere manier in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

Need to know

Vereisten

Het project wordt uitgevoerd door een MKB’er.

Samenwerken met andere organisaties mag, zolang ten minste 65% van het consortium bestaat uit MKB.

Duur van het project is maximaal 2 jaar.

De subsidie is geen opleidingsbudget.

De projectkosten zijn minimaal € 25.000

Deadlines

Aanvragen kunnen vanaf 20 oktober 2020 t/m 19 januari 2021 worden ingediend.

Het totale budget voor dit jaar is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen beschikbaar voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is.

Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Samen met een hogeschool heb ik dé oplossing voor dit probleem. Mogen we samen een aanvraag indienen?

Ja, u mag samenwerken met kennisinstellingen én met brancheorganisaties. Wel is het van belang dat ten minste 65% van de consortiumpartners bestaat uit MKB’ers. Hetzelfde geldt ook voor het budget.

Wij gaan een nieuwe opleiding ontwikkelen waarmee we werkend technisch opleiden. Komt dit project in aanmerking?

Nee, deze subsidie is niet bedoeld voor het ontwikkelen van opleidingen, maar op het wegnemen van belemmeringen voor MKB’ers om te investeren in scholing.

Scholing kan zeker een onderdeel zijn van het project, maar is niet de voornaamste focus.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: Finenzo Zaanstad

Finenzo Zaanstad helpt vele inwoners en ondernemers in Zaanstad en omstreken met diverse financiële vraagstukken, waaronder hypotheken en verzekeringen. Hoewel het bedrijf goede medewerkers in dienst heeft, werd door te veel routinematig werk de volledige potentie van zowel de individuele medewerkers als het team niet benut.

Zodoende heeft het bedrijf geïnvesteerd in een project gericht op Duurzame Inzetbaarheid van het personeel, waarbij er gekeken werd naar persoonlijke competenties en groepsdynamiek. Het doel van de ondernemer was om het team te versterken in ondernemerschap.

Het project is inmiddels succesvol afgerond en is ondersteund door de ESF-subsidie Actie E: Duurzame Inzetbaarheid. Nova Connect heeft samen met de ondernemer en externe consultant de subsidieaanvraag opgesteld en ingediend én heeft begeleiding geboden bij het insturen van het eindverslag en vaststellingsverzoek.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan u subsidie krijgen?

    In welke sector bent u actief?

    Waar wilt u dit jaar in investeren?


    U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.