Praktijkleren

Er is een groot te kort aan goed geschoold technisch personeel. Een combinatie van werken en leren, ofwel praktijkgericht onderwijs, levert een groot voordeel op voor werkgevers doordat er een soepel transitie van de schoolbanken naar uw werkplaats mogelijk is.

Praktijkleren

Bedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een leerwerkplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook is de subsidie bedoeld voor werkgevers die een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleidt in het praktijkgedeelte van hun opleiding.

Het maximale subsidiebedrag is €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De uit te keren subsidie hangt af van het aantal weken dat de werknemer in het studiejaar heeft gewerkt. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in desbetreffende categorie. Hou er dus rekening mee dat het maximale subsidiebedrag lager uit kan vallen wanneer er te veel aanvragen binnen zijn gekomen.

Need to know

Vereisten
 • U moet in het bezit zijn van een leerwerkovereenkomst met de opleider en de student
 • De student heeft een dienstbetrekking bij u en staat zodoende op uw loonlijst
 • De subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat u de student begeleidt
 • De student moet een opleiding volgen bij een erkende opleidingsinstelling
Deadlines
 • Aanvragen voor Praktijkleren worden na afloop van het studiejaar ingediend
 • De aanvraag voor het studiejaar 2019/2020 heeft als deadline 16 september 2020.
Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

Ik heb een student voor een half jaar begeleid in mijn bedrijf, kan ik dan ook gebruik maken van de regeling?

Dat is zeker mogelijk, u krijgt dan alleen niet het volledige subsidiebedrag uitgekeerd. Let wel goed op dat de opleiding van de student binnen de kaders van de regeling valt en dat u een leerwerkovereenkomst heeft met de opleider en de student. U kunt uw casus ook altijd aan ons voorleggen ter controle.

Afgelopen jaar heb ik drie BOL-studenten aan het werk gehad, hier wil ik graag subsidie voor aanvragen. Kan dat?

Het begeleiden van BOL-studenten komt helaas niet in aanmerking voor deze subsidieregeling, aangezien hun opleiding alleen een stage vereist en geen leerwerkplek waarbij ze door u in dienst genomen moeten worden. Het begeleiden van BBL-studenten is wel subsidiabel.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: Finenzo Zaanstad

Finenzo Zaanstad helpt vele inwoners en ondernemers in Zaanstad en omstreken met diverse financiële vraagstukken, waaronder hypotheken en verzekeringen. Hoewel het bedrijf goede medewerkers in dienst heeft, werd door te veel routinematig werk de volledige potentie van zowel de individuele medewerkers als het team niet benut.

Zodoende heeft het bedrijf geïnvesteerd in een project gericht op Duurzame Inzetbaarheid van het personeel, waarbij er gekeken werd naar persoonlijke competenties en groepsdynamiek. Het doel van de ondernemer was om het team te versterken in ondernemerschap.

Het project is inmiddels succesvol afgerond en is ondersteund door de ESF-subsidie Actie E: Duurzame Inzetbaarheid. Nova Connect heeft samen met de ondernemer en externe consultant de subsidieaanvraag opgesteld en ingediend én heeft begeleiding geboden bij het insturen van het eindverslag en vaststellingsverzoek.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan ik subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.