SLIM subsidie

Personeel is een zegen en een zorg. Wilt u goed personeel aantrekken, binnenhouden, opleiden en duurzaam inzetten? Dan kost dat tijd en geld. Per 2 maart 2021 is hier ook subsidie voor.

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen (SLIM)

Onze overheid wil MKB’ers en grootbedrijven in specifieke sectoren helpen en stimuleren om te investeren in een leercultuur voor hun personeel. Hiervoor is de SLIM regeling in het leven geroepen, deze opent in maart 2020.

De subsidie is bedoeld om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, en om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten.

Wat is subsidiabel?

 • Opstellen van opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
 • Versterken van de leercultuur en het opleiden van medewerkers of werkzoekende, hierbij kun je denken aan:
  • Het opzetten van een bedrijfsschool voor het aanbieden van onderwijsprogramma’s op mbo- of hbo-niveau.
  • Branche- of bedrijfsopleidingen.
  • Taakroulatie of taakaanpassing.
  • Ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken.
 • het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf (ter aanvulling op de subsidieregeling Praktijkleren).

Van de subsidieaanvrager wordt wel een eigen bijdrage bij het initiatief verwacht. Van de kosten wordt een percentage gesubsidieerd met een maximum in totale subsidiehoogte. Dit hebben wij weergegeven in onderstaande tabel:

Subsidiabele kosten Eigen bijdrage Subsidiehoogte
MKB- onderneming (klein) 80% 20% Maximaal € 24.999
Samenwerkingsverbanden 60% 40% Maximaal € 500.000, waarvan maximaal

€ 200.000 per partij

(Middel)grote bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie 60% 40% Maximaal € 200.000
Praktijkleerplaatsen Maximaal € 2.700 per jaar

Need to know

Vereisten

Aanvrager:

 • Eén enkele MKB’er
 • Samenwerkingsverband tussen MKB(érs) en een opleidingsinstituut
 • Grootbedrijven in sectoren Agri – Horeca – Recreatie

Subsidiabele kosten:

 • Externe kosten
 • Interne loonkosten
 • Toeslag van 15% over bovenstaande kosten
Deadlines

Voor enkele MKB’ers kan een subsidieaanvraag worden ingediend in 2 tijdvakken in 2021:

 • 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur;
 • 1 september 9:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.

Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven kunnen de aanvragen indienen in 1 tijdvak in 2021:

 • 1 juni 9:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Bij overschrijding van het budget wordt de behandelvolgorde van de  subsidieaanvragen bepaald middels een loting.

Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

We zijn net een traject gestart met een externe consultant. Zijn deze kosten ook subsidiabel?

Nee, helaas kunt u hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Deze subsidie wordt verstrekt voor projecten die nog moeten beginnen. Voor afgeronde of reeds lopende projecten wordt geen subsidie meer verstrekt.

Maak ik als startende ondernemer ook kans op subsidie?

Ja, wanneer u personeel op de loonlijst heeft staan, kunt u gebruik maken van deze subsidie.

Bekijk de hele FAQ

Wat zijn de vervolgstappen als ik contact opneem met Nova Connect?

In het eerste vrijblijvende contact (per mail of telefoon) krijgt u een indruk van welke subsidies er mogelijk zijn voor uw bedrijf en of wij u daarbij kunnen helpen. Is dit contactmoment positief? Dan maken we een afspraak met u om nader kennis te maken en om onszelf te introduceren. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op uw projecten, investeringen en plannen en doen wij u een passend voorstel om samen te gaan werken. Hierna kunnen we aan de slag en samen werken aan subsidies!

Als ik wil onderzoeken of mijn project of investering voor subsidie in aanmerking kom en ik neem daarover contact met jullie op, brengen jullie dan al gelijk kosten in rekening?

Nee, het eerste (telefonische) contact is informerend en de eventueel daarop volgende afspraak bij u op locatie is ook nog oriënterend en kosteloos. In deze gesprekken gaan we in op uw projecten, plannen en investeringen en maken wij een inschatting van hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn om een win-win situatie te creëren. Hiervan ontvangt u een offerte, waarin duidelijk ook onze financiële vergoeding wordt omschreven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Succesverhaal: Finenzo Zaanstad

Finenzo Zaanstad helpt vele inwoners en ondernemers in Zaanstad en omstreken met diverse financiële vraagstukken, waaronder hypotheken en verzekeringen. Hoewel het bedrijf goede medewerkers in dienst heeft, werd door te veel routinematig werk de volledige potentie van zowel de individuele medewerkers als het team niet benut.

Zodoende heeft het bedrijf geïnvesteerd in een project gericht op Duurzame Inzetbaarheid van het personeel, waarbij er gekeken werd naar persoonlijke competenties en groepsdynamiek. Het doel van de ondernemer was om het team te versterken in ondernemerschap.

Het project is inmiddels succesvol afgerond en is ondersteund door de ESF-subsidie Actie E: Duurzame Inzetbaarheid. Nova Connect heeft samen met de ondernemer en externe consultant de subsidieaanvraag opgesteld en ingediend én heeft begeleiding geboden bij het insturen van het eindverslag en vaststellingsverzoek.

Bekijk meer cases
Doe de check

Kan u subsidie krijgen?

  In welke sector bent u actief?

  Waar wilt u dit jaar in investeren?


  U maakt mogelijk kans op subsidie. Laat uw naam, email en telefoonnummer achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de mogelijkheden kunnen bespreken.