MKB-subsidieservice

MKB-subsidieservice

Nova Connect is ervan overtuigd dat het grootste succes wordt behaald wanneer een samenwerking met de ondernemer wordt opgezet. Zo is “onze” werkwijze niet alleen die van Nova Connect, maar die van Nova Connect en u als ondernemer. Wij beginnen altijd met een oriënterend gesprek waarin een eerste quickscan van uw subsidiemogelijkheden wordt gedaan en waarin we bespreken welke werkwijze passend is. De diensten die wij vervolgens aanbieden in het kader van de MKB-subsidieservice worden onderstaand beschreven.

Subsidieservice

Onze subsidieservice is speciaal voor de ambitieuze MKB’er ontwikkeld en is als volgt opgebouwd:

Subsidieonderzoek

De eerste stap is dat wij bij u langskomen voor een inventariserend gesprek over uw onderneming en uw plannen. Wanneer we gaan samenwerken dan vormt de informatie uit dit gesprek de basis voor een uitgebreid subsidieonderzoek waarin wij de subsidiemogelijkheden onderzoeken voor uw recente, huidige en toekomstige activiteiten, investeringen en projecten. Op basis van deze resultaten geven wij subsidieadvies en stellen we een plan van aanpak op voor diverse subsidieaanvragen.

Aangezien dit subsidieonderzoek een momentopname is, en zowel uw onderneming als het subsidielandschap continu in verandering is, gaat onze dienstverlening een stap verder. Door het jaar heen kunt u nieuwe projecten, investeringen en plannen aan ons voorleggen voor subsidieonderzoek. Wij zullen u actief benaderen met belangrijke updates uit het subsidielandschap.

Subsidieaanvragen

Wanneer Nova Connect voor u subsidies gaat aanvragen, vormen wij een schakel tussen uw bedrijf en project enerzijds en de subsidieverstrekkende instantie anderzijds. Wij gaan met u als ondernemer in gesprek over de benodigde informatie voor de subsidieaanvraag. Onze werkwijze is als volgt:

  • Middels een interview (telefonisch of op locatie) verzamelen wij de benodigde informatie voor de aanvraag. Deze informatie kunt u ook ten dele schriftelijk aanleveren
  • We toetsen de informatie aan de hand van de subsidievereisten en koppelen dit terug naar u
  • De aanvraag wordt opgesteld naar het gewenste format van de subsidieverstrekker
  • Ter verificatie wordt de aanvraag aan u voorgelegd
  • Nova Connect dient de aanvraag in én onderhoud contact met de behandelend adviseur van de subsidieverstrekker
  • Bij aanvullende vragen zullen wij u benaderen om samen een doeltreffend antwoord te verstrekken

Subsidieadministratie

Wanneer u subsidies ontvangt gaan daar een aantal administratieve verplichtingen mee gepaard. Nova Connect informeert u over deze verplichtingen, houdt deadlines in de gaten en helpt u met het opzetten van een geschikte administratie.

Ondernemingsplan

Een subsidieaanvraag voor een specifieke businesscase en een ondernemingsplan hebben veel overeenkomsten. Nova Connect schrijft voor uw project, plan of bedrijf een ondernemingsplan die geschikt is voor private en publieke financiers.

Wilt u weten wat Nova Connect voor u kan betekenen?

In een oriënterend gesprek bij u op locatie of telefonisch kunnen wij een inschatting hiervan maken. U kunt contact met ons opnemen voor een gesprek of afspraak, of u kunt via het onderstaande formulier uw gegevens achterlaten. Dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?