Duurzaamheid

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Om de Nederlandse ondernemer aan te sporen om zijn bedrijf, het pand, het proces en de bedrijfsvoering te verduurzamen, zijn er diverse subsidieregelingen. Zo kunt u subsidie krijgen voor investeringen van LED-verlichting tot zonnepanelen en van isolatie tot biomassaverbrandingsinstallatie, en alles wat er tussen in zit. Er zijn investeringssubsidies die de aanschaf van energie- of milieubesparende middelen stimuleren, maar ook subsidies die het opwekken van groene stroom financieren. Verder zijn er meerdere provinciale programma’s en ook verstrekken gemeenten subsidies.

Ook wanneer u een systeem of product ontwikkelt welke leidt tot energie- of milieubesparing zijn mogelijkheden vanuit bijvoorbeeld het Topsectorenbeleid (zie innovatiesubsidies).

Belangrijkste subsidieprogramma’s:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
  • Investeringsregeling Duurzame Energieproductie (ISDE)
  • Topsector Energie – innovatieprogramma’s
  • Vervanging van asbesthoudende daken
Subsidieonderzoek

Uw subsidiekansen op een rijtje, voorzien van een strategisch subsidieadvies.

Subsidieaanvragen

Samen een kansrijke subsidieaanvraag opstellen, indienen en afhandelen.

Subsidieadministratie

Het vastleggen van uw project of investering volgens de eisen van de subsidieverstrekker.

Ondernemingsplan

Uw (volgende) onderneming planmatig in kaart gebracht.

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?