Innovatie

Als ambitieuze ondernemer bent u altijd bezig met uw bedrijf. U denkt in oplossingen voor uw klanten en voor uzelf. Bewust, en mogelijk onbewust, bent u vaak bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of programmatuur. Dit doet u allemaal in eigen beheer, of uw bent een samenwerking aangegaan met een ander bedrijf. Onze overheid, en de Europese Unie, stimuleren deze activiteiten door middel van innovatiesubsidies. Ook uw werkzaamheden kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Innovatiesubsidie Nederland

In Nederland zijn er verschillende subsidieprogramma’s die innovatieve bedrijven willen stimuleren. Sommige programma’s stimuleren specifiek projecten die een bijdrage leveren aan één van de Nederlandse topsectoren. Dit betreffen de topsectoren: Hightech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Water, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Agrifood, Lifescience & Health (LSH), Creatieve Industrie en Logistiek. Per topsector worden algemene en specifieke innovaties gestimuleerd die bijdragen aan het beleid van de topsector in kwestie. Daarnaast zijn er ook overkoepelende regelingen die gelden voor alle topsectoren.

Belangrijkste regelingen:

  • WBSO
  • MKB Innovatiestimulering Topsectoren
  • Programma’s van de diverse topsectoren
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer info over de nationale subsidieprogramma’s.

Innovatiesubsidie Europa

Via de Europese Commissie zijn er tevens diverse subsidieprogramma’s beschikbaar die zowel innovatie door MKB’ers als door samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen willen bevorderen. Deze subsidieprogramma’s zijn groter van omvang dan de Nederlandse programma’s, maar de ook innovatie-lat ligt hoger. Alle bedrijven en instellingen uit Europa kunnen immers aanspraak maken op deze subsidies, waardoor de competitie groter wordt. Uw project moet zodoende innovatief op Europees niveau zijn.

Belangrijkste regelingen:

  • Eurostars
  • SME-instrument Fase I en II
  • Fast Track to Innovation
  • Diverse Horizon 2020 calls
Subsidieonderzoek

Uw subsidiekansen op een rijtje, voorzien van een strategisch subsidieadvies.

Subsidieaanvragen

Samen een kansrijke subsidieaanvraag opstellen, indienen en afhandelen.

Subsidieadministratie

Het vastleggen van uw project of investering volgens de eisen van de subsidieverstrekker.

Ondernemingsplan

Uw (volgende) onderneming planmatig in kaart gebracht.

Aanvragen

Benieuwd naar uw mogelijkheden?